Bel Campo lezing 2020 - 28ste editie
Online only!!
RC Groningen Bel Campo

Spreker van de Bel Campo lezing 2020

Herman Pleij

“Oefeningen in genot”
- Over liefde en lust in de late middeleeuwen -

Zondag 8 november 2020 van 15.00 tot 16.45 uur

Online uitzending vanuit de Nieuwe Kerk, Groningen

Wegens de Corona maatregelen is de 28ste Bel Campo lezing door Herman Pleij vanuit de Nieuwe Kerk dit jaar alleen online te volgen

Uitzending terugkijken

Tot 30 november 2020 kunt U de uitzending hier terugkijken.

1.

Klik op onderstaande link (maar lees eerst punt 2):
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913
U komt nu op een webpagina van de Nieuwe Kerk te Groningen met daarop een lijst van kerkuitzendingen.

2.

U kiest de uitzending van
- Zondag 8 november 2020 . . . . .☼14:40 . . . . . liturgie…..
en klik op ' kijken'.

On-line bestellen van boeken van Herman Pleij

Zoals gebruikelijk zorgt Boekhandel Godert Walter ook dit jaar dat u boeken van Herman Pleij kunt verkrijgen. U kunt de boeken van Herman Pleij online bestellen,.
Godert Walter stelt tien procent van de opbrengst ter beschikking aan het goede doel

De opbrengst van de Bel Campo lezing komt ten goede aan Kinderen in Groningen die in armoede opgroeien

·

Doneren mag ook!

Leest u achteraf over onze actie die dankzij hulp van diverse sponsoren extra veel oplevert? Doneren kan altijd. Iedere euro is welkom en we garanderen dat 100% naar het goede doel gaat. Maak een bedrag naar wens over naar de bankrekening van:

Rotary Club Bel Campo
NL84 RABO 0356 4162 16
onder vermelding van: donatie kinderen

Afbeelding met persoon, person, kostuum, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Het Goede Doel

De opbrengst van de Bel Campo lezing komt ten goede aan

Kinderen die in armoede opgroeien in Groningen

Wij scheppen kansen door kinderen in nauwe samenwerking met hun basisschool op maat te ondersteunen, op punten waar bestaande regelingen geen uitkomst bieden.

Wij doen dat door onze ervaring, ons netwerk, onze creativiteit en extra financiële middelen in te zetten.

In de gemeente Groningen leeft ongeveer een op de zeven huishoudens in armoede, waarvan circa twee derde al drie jaar of langer. Een op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. In een aantal Groningse wijken is het aantal minimahuishoudens hoger dan gemiddeld.

Het goede doel is het stimuleren van de participatie en het verruimen van de wereld van kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. Daarbij vullen we, in overleg met het team armoedebestrijding van de stad Groningen, de leemtes op, die gemeentebeleid en subsidieorganisaties achterlaten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat kinderen naar een verjaardagsfeest kunnen gaan (wat ze nooit doen omdat ze geen cadeautje hebben), dat ze hun schoolboeken in een rugzak in plaats van in een plastic tas kunnen meenemen, dat ze samen muziek kunnen maken door te investeren in een leerorkest, of dat ze mee kunnen op schoolreis. Sommige kinderen komen zelden in contact met mensen die een baan hebben. Het verruimt hun blik als ze eens een bedrijf bezoeken en zien wat de medewerkers doen. Daartoe zetten wij ons eigen netwerk in. We werken samen met een basisschool en signaleren zo welke kinderen onze steun kunnen gebruiken en welk maatwerk er nodig is.

Helpt u ons mee om nog meer kinderen mee te laten doen?

Luister naar de Bel Campo Lezing en nodig uw relaties uit.

Herman Pleij

Herman Pleij, (1943) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Centraal staan daarin carnavalsteksten en de betekenissen van het tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden. Van 1981 tot 2008 was Pleij hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de UVA. In 1993 werd hij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders, en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Bij zijn afscheid van de universiteit is hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Herman Pleij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en –cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen.

Hij schreef talrijke boeken over deze onderwerpen. Daarnaast de roman: Zandgrond, over een man die worstelt met het dagboek van zijn grootvader uit de Eerste Wereldoorlog in België (1994).

Zijn recentere werken zijn: Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit (2014), in 2016 gevolgd door zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis, onder de titel: Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding. En in 2020 is uitgekomen: Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen. Dat is dan ook het thema van de Bel Campo Lezing 2020.

Herman Pleij maakte tevens radio en tv-series voor TELEAC, gaf hoorcolleges uit op CD, schrijft in dag- en weekbladen over cultuurhistorische onderwerpen. Met deze achtergrond en zijn boeiende spreekstijl is hij dan ook een graag geziene gast en tafelheer in diverse tv-programma’s.

“OEFENINGEN IN GENOT”

Over liefde en lust in de late Middeleeuwen

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende alleen voor de voortplanting en het dempen van lusten - genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot ontstak? En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor? Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was literatuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan. Zonder dat de auteur zich blootgaf konden allerlei standpunten ingenomen worden. Onder het mom van morele verontwaardiging projecteerde men woeste seks op karikaturale boeren. Schande! Maar ondertussen. Rond 1500 waren zulke omwegen niet meer nodig. In stedelijke kringen schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrijwording leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden? Daarop volgde een repressie gedurende de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen van Maria’s blote borst, de Hervorming dwong genot weer in het gelid van de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd. Verlopen alle seksuele revoluties dan op dezelfde manier?

Programma

14.45 uur: (vanaf) inloggen, u ontvangt zaterdag 7 november per email de inlog gegevens

15.00 uur: Welkomstwoord door Hans van Koningsbrugge, voorzitter Rotary Club Groningen Bel Campo

15.05 uur: Muzikaal intermezzo door Super Librum, ensemble voor Middeleeuwse muziek

15.20 uur: Lezing door Herman Pleij

16.05 uur: Muzikaal intermezzo Super Librum, ondertussen mogelijkheid voor het stellen van vragen via SMS

16.15 uur: Beantwoorden van online gestelde vragen en signeren van bestelde boeken

16.45 uur: Einde programma

.-.
De Bel Campo lezing is ‘het’ jaarlijks terugkerende evenement op de tweede zondag in november, waarmee Rotary Club Bel Campo het grootste deel van de fondsen voor goede doelen werven. Het hoge niveau van de sprekers heeft gezorgd voor een sterke naam in de stad. De lezing wordt door de leden van RC Bel Campo zelf georganiseerd. Andere jaren zijn er zelfgemaakte hapjes vooraf bij de thee en na afloop bij de borrel, zodat het een literair feest wordt. Door Corona is het aan u zelf om thuis met enkele vrienden een feestje te bouwen rondom deze lezing.

Corona of geen corona, de 28ste Bel Campo lezing gaat in elk geval door. Kinderen die in armoede opgroeien in Groningen hebben juist ook in Coronatijd uw en onze hulp nodig.

Rotary Club Groningen Bel Campo

Opgericht 18 mei 1992, Sponsorclub RC Groningen Zuid

Contactclub RC Telgte (BRD)