Verkorte historie RC Hillegom-Lisse

In het voorjaar van 1920 werd Jan van Tijen door het hoofdbestuur van Rotary gemachtigd om in Amsterdam een Rotaryclub te formeren. Op 20 november 1922 is de club daadwerkelijk opgericht. Op 29 januari 1923 werd in Amerika officieel besloten de club tot het wereldverbond toe te laten. Op 1 maart 1923 werd de oprichtingsoorkonde (charter) uitgereikt..

In 1940 waren er in ons land 35 Rotaryclubs. In september van dat jaar werd Rotary Nederland gerangschikt onder de verboden verenigingen. Alle bezittingen waaronder de archieven en vooral de kasmiddelen werden in beslag genomen. In 1946 werd er weer een club opgericht.

In 1955 baarde onze moederclub, de RC Katwijk – Noordwijk, een welgeschapen dochter: de RC Hillegom – Lisse – Sassenheim. De oorkonde werd op 18 april op het hoofdkwartier van Rotary in Evanston (USA) getekend. Sinds de oprichting in 1974 van onze dochter de RC Sassenheim heten wij RC Hillegom – Lisse.

Van oudsher zijn wij een club die tijdens de lunch bij elkaar komt. Experimenten met avondbijeenkomsten bleken voor de meesten niet te werken. De voorstanders van een avondclub richtten 4 oktober 1995 de RC Lisse-Bollenstreek op.

Tot 1989 konden alleen heren lid worden. Judith Belinfante was het eerste vrouwelijke Rotarylid in Nederland. Na uitvoerige discussies werd op 25 januari 1996 besloten dat ook dames lid kunnen worden van onze RC. Inmiddels telt de club 8 vrouwelijke leden. Hun inbreng is niet meer weg te denken.