© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Historie van onze club

De Historie van onze club: Rotaryclub Hillegom-Lisse

In het voorjaar van 1920 werd Jan van Tijen door het hoofdbestuur van Rotary gemachtigd om in Amsterdam een Rotaryclub te formeren. Op 20 november 1922 is de club daadwerkelijk opgericht. Op 29 januari 1923 werd in Amerika officieel besloten de club tot het wereldverbond toe te laten. Op 1 maart 1923 werd de oprichtingsoorkonde (charter) uitgereikt..

In 1940 waren er in ons land 35 Rotaryclubs. In september van dat jaar werd Rotary Nederland gerangschikt onder de verboden verenigingen. Alle bezittingen waaronder de archieven en vooral de kasmiddelen werden in beslag genomen. In 1946 werd er weer een club opgericht.

In 1955 ontstond uit onze moederclub, de RC Katwijk-Noordwijk, onze toenmalige RC Hillegom – Lisse – Sassenheim. De oorkonde werd op 18 april op het hoofdkwartier van Rotary in Evanston (USA) getekend. Sinds de oprichting in 1974 van onze dochter de RC Sassenheim heten wij RC Hillegom – Lisse.

In het verleden waren wij club die tijdens de lunch bij elkaar kwam. Experimenten met avondbijeenkomsten bleken jaren geleden voor de meesten niet te werken. De voorstanders van een avondclub richtten 4 oktober 1995 de RC Lisse-Bollenstreek op.

Tot 1989 konden alleen heren lid worden van Rotary. Judith Belinfante was het eerste vrouwelijke Rotarylid in Nederland.

Na uitvoerige discussies werd op 25 januari 1996 besloten dat ook dames lid kunnen worden van onze Rotaryclub. Inmiddels telt de club 9 vrouwelijke leden. Hun inbreng is niet meer weg te denken.

In 2020 werd besloten om de club op te delen in 2 groepen, te weten:

De middaggroep die om de week op donderdag bijeenkomt en die bestaat uit de oudere leden die genieten van hun pensioen.

De avondclub die de eerste en derde woensdag van de maand bijeenkomt en bestaat uit leden die beroepsmatig nog actief zijn. Voor hen bleek de middag niet meer zo geschikt, aangezien de meeste banen zich niet meer alleen in het eigen dorp afspelen en veel leden rond het middaguur niet in de buurt zijn en daardoor niet in staat zijn om aan te schuiven.