Rotary en fondsenwerving en ANBI

Op allerlei manieren doet Rotary aan fondsenwerving om daarmee goede doelen te steunen, onder andere door het uitvoeren van projecten of het organiseren van evenementen. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse Rotary Roeiregatta, waarvan de netto opbrengst geheel ten goede komt aan een goed doel. Dit jaar het organiseren van een uitgaansdag voor Doofblinden (zie elders op de website).

Wist u dat Rotary de zogenaamde ANBI status heeft en dat giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn? Meer informatie daarover krijgt u via onze penningmeester en via onderstaande link.