© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary en ANBI

Rotary en fondsenwerving en ANBI

Op allerlei manieren doet Rotary aan fondsenwerving om daarmee goede doelen te steunen, onder andere door het uitvoeren van projecten of het organiseren van evenementen. Een voorbeeld daarvan is de in 2023 voor het eerst georganiseerde filmvoorstelling in Floralis, waarvan de netto opbrengst geheel ten goede komt aan een goed doel.

Tevens ons tweejaarlijkse evenement voor kinderen met een beperking, de “Wilde Westen dag” (zie elders op de website).

Wist u dat Rotary de zogenaamde ANBI status heeft en dat giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn? Meer informatie daarover krijgt u via onze penningmeester en via onderstaande link.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Anbi status stichting Community Service Rotaryclub Hillegom-Lisse