Welkom bij Rotaryclub Lingewaard Bemmel

De Viool 'Meester'

Masterclass De Viool 'Meester'
Zondag 14 januari 2018 van 14:00 - 16:15 uur organiseren wij een Benefietmasterclass in de Theaterkerk in Bemmel. Fons Plasschaert vertelt over de geschiedenis en de bouw van de viool. Daarna geeft hij een klein concert samen met Gerard Op het Veld achter de vleugel. Zij spelen stukken van Mozart, Beethoven en Fauré. De opbrengst van de Masterclass gaat geheel naar de Stichting Medora.
Kaarten à 15 euro per stuk, kun je hier bestellen. Maak tegelijkertijd het geld over op Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard:
NL54 INGB 0002 5429 70. Vermeld daarbij s.v.p. je emailadres. Je krijgt na ontvangst van het geld een bevestiging van ons die je meeneemt naar het concert. De kaartjes liggen dan op 14 januari voor je klaar in de Theaterkerk.
FOTO'S

Jaarthema 2017-2018

Bestuurswisseling

De jaarlijkse bestuurswisseling was supergezellig. Gerbert Wubs droeg de voorzittershamer over aan Yolanda Kuis. Yolanda koos als thema voor het volgend jaar: Doorgeven. Hoe geven we de planeet door aan de volgende generatie? Maar ook: hoe geven we kennis door, cultuur, normen en waarden? Het thema kan breed ingevuld worden.

Wandelen voor water

Wandelen voor water

In aanloop naar de wereldwaterdag op 22 maart wandelden we op 21 maart met kinderen van groep 7 en 8 van de Wieling uit Haalderen voor het water- en sanitatieproject van ZOA in Liberia. Conflicten en ebola hebben ervoor gezorgd dat veel scholen in Liberia geen goed functionerende waterpunten en sanitaire voorzieningen meer hebben. Er is dringend behoefte aan schoon en veilig drinkwater voor schoolkinderen. ZOA wil 17 nieuwe waterputten aanleggen. De leerlingen zorgen zelf voor sponsors voor de kilometers die ze lopen. Op 20 maart verzorgden we gastlessen over het project op de school.  

Foto's
Rotary Lingewaard