Welkom bij Rotaryclub Lingewaard-Bemmel

Lingewaards Dictee over Annie E.

Lingewaards dictee 2018
Op vrijdag 8 juni probeerden veertien teams tijdens de twaalfde editie van het Lingewaards dictee foutloos te schrijven. Wethouder Helga Witjes las de tekst voor. Met de opbrengst van dit dictee organiseert Rotary Lingewaard in januari een feestelijke avond voor alleenstaande ouderen. Schrijvers Ruud Bökkering en Annelies Moers namen het boek van Michel Bongers over Annie E., Het bizarre leven van een Bemmelse huisvrouw, als basis voor het dictee. Eerst schreven ze het verhaal om daarna woorden te vervangen door moeilijker te schrijven of onbekendere varianten. Maar ook met de eenvoudige woorden zorgden zij voor hoofdbrekens. Bij voorwendsel en aanwensel struikelden veel deelnemers over de d en crème brûlée is toch lastiger schrijven dan eten. Het team van D66 Lingewaard ging aan het einde met de trofee naar huis. Rotary Lingewaard dankt alle sponsors en deelnemers van het dictee voor hun bijdrage en inzet deze avond.  
Foto's

Wandelen voor water 2018

Wandelen voor water

In aanloop naar de wereldwaterdag op 22 maart wandelden we op 21 maart 2018 met kinderen van groep 7 en 8 van de Wieling uit Haalderen voor het water- en sanitatieproject van ZOA in Sri Lanka. Wereldwijd hebben meer dan 660 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater en sanitair. Samen doen we daar wat aan door op 21 maart weer te gaan Wandelen voor Water. Kinderen helpen kinderen aan veilig drinkwater, sanitair en hygiëne voor iedereen. Meedoen is makkelijk, leerzaam en leuk. Met een rugzak gevuld met zes liter water gezamenlijk zes kilometer wandelen. Gesponsord door familie, vrienden en bekenden zamelen we zo geld in voor een waterproject in Sri Lanka.

Jaarthema 2017 - 2018

Bestuurswisseling

De jaarlijkse bestuurswisseling was supergezellig. Gerbert Wubs droeg de voorzittershamer over aan Yolanda Kuis. Yolanda koos als thema voor het volgend jaar: Doorgeven. Hoe geven we de planeet door aan de volgende generatie? Maar ook: hoe geven we kennis door, cultuur, normen en waarden? Het thema kan breed ingevuld worden.

Rotary Lingewaard