• JIJ EEN BRIEF, WIJ HET DINER, HIJ EEN FIJNE DAG! DOE JE MEE?
  • 2019 tuinrenovatie wooninitiatief Het Palet in Papendrecht
  • 2018-2019 vergroenen van schoolpleinen in Papendrecht
  • 2016-2017 Papendrecht hartveilig gemaakt met 23 AED's
  • 2015 en 2016 Seniorendag
  • 2016 Beweegtuin voor ouderen in Papendrecht
  • samen de handen uit de mouwen voor een lokaal goed doel
  • maar ook..om de paar jaar een goed feest!
  • maar ook... jaarlijks gezellig running diner met eigen leden
VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN ROTARY CLUB PAPENDRECHT EN OMSTREKEN

EVEN VOORSTSTELLEN:

Leuk dat u onze website bezoekt. Welkom!

Rotary Club Papendrecht en omstreken bestaat sinds 1992 en schommelt al jaren rond de 25 leden. Deze leden wonen of werken in de Papendrechtse regio of hebben hier een speciale binding mee. Iedereen heeft een verschillende beroepsgroep. Ondernemers en ondernemende mensen uit de Papendrechtse regio dus.

Eens per week komen we bij elkaar in "het Wapen van Alblasserdam". Natuurlijk is niet iedereen er iedere week, gemiddeld zo'n 60%. We zijn we gewoon een leuke club mensen en hebben plezier met elkaar, leren we van elkaar en ontvangen gasten met een inspirerend verhaal.

Maar bij het  Rotary lidmaatschap hoort ook iets terug doen voor de maatschappij. In Rotary jargon "SERVICE ABOVE SELF".    

Een groot verschil met alle andere serviceclubs is dat Rotary een foundation heeft. Via deze wereldwijd werkende goede doelen stichting pakken we samen grote zaken aan. Een project is bijvoorbeeld End Polio Now, waarmee Rotary de drijvende kracht is om Polio de wereld uit te helpen. Lokaal steken we zelf letterlijk de handen uit de mouwen bij kleine projecten en hebben we ieder jaar een thema waar een groter lokaal project mee is gediend. 

Vorig clubjaar hebben we samen met de lagere scholen alle Papendrechtse schoolpleinen vergroend. Het jaar ervoor samen met Stichting Hartveilig Papendrecht en veel ondernemers op stategische plekken 23 openbare AED's in Papendrecht gerealiseerd. Ouderen en kinderen staan vaak centraal in onze projecten. 

Dit jaar is Egbert Lichtenberg onze voorzitter en staat het programma in het teken van verbinden van mensen. Hieromheen gaan we een aantal activiteiten organiseren. Denk aan de Santa Run en aan een lunch op het Marktplein waar we jong en oud gaan verbinden met elkaar.

Onze Facebookpagina gebruiken we voor het delen van actuele informatie.

Heeft u belangstelling om eens een avond bij te wonen, heeft u vragen of idee inzake een goed doel of wilt u als spreker te gast zijn? Neem dan contact op met onze secretaris Carola van Rijsbergen via papendrechtrotaryclub@gmail.com


De CLUB-MOVIE hieronder geeft u een beeld van Rotary Club Papendrecht en haar leden.

CLUBMOVIE

Voorzitter Egbert Lichtenberg

Het bestuur 2019-2020  van Rotary Club Papendrecht:

Voorzitter:                    Egbert Lichtenberg     

Inkomend voorzitter:   Mark van der Put         

Oud voorzitter:            Martijn Onnink              

Penningmeester:        Nanco de Jong

Secretaris:                 Carola van Rijsbergen

Tweede secretaris:    Martin Bezemer

Mailadres:                  papendrechtrotaryclub@gmail.com


De ROTARY-MOVIE hieronder vertelt u in een paar minuten over de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld en haar geschiedenis.

RotaryMovie

BEZORG HEM EEN FIJNE DAG!

De Coronacrisis raakt ons allemaal, maar ouderen in het bijzonder. Veel mensen brengen de dagen alleen door omdat zij nu geen bezoek mogen ontvangen. Daarom start Rotary Papendrecht een actie die jong en oud met elkaar verbindt en daarnaast een bijdrage levert aan de lokale horeca.

EEN BRIEF OF TEKENING VOOR EEN MAALTIJD VOOR EEN OUDERE

De concrete oproep is aan kinderen en jongeren om een hartverwarmde brief of tekening te maken voor een ouder iemand in Papendrecht die geen bezoek mag ontvangen en die te mailen naar PAPENDRECHTROTARYCLUB@GMAIL.COM. 

Voor de ontvanger gaan wij een heerlijk diner bestellen bij de locale horeca. Rotary draagt de kosten en zorgt dat het diner met en brief of tekening op de bestemming aankomt. De actie loopt tot 1 juli of zolang het budget dit toelaat. 

DOE MEE EN BEZORG IEMAND EEN HARTVERWARMENDE DAG!

NEEM CONTACT OP VIA: PAPENDRECHTROTARYCLUB@GMAIL.COM