ANBI 2017-2018

Stichting Community Service Rotary Rhoon Barendrecht  1 september 2018

Nummer Kamer van Koophandel: 41131045.

Het bestuur van de Stichting Community Service Rotary Rhoon Barendrecht bestaat uit de volgende personen:

Naam:

Functie

De heer H.M. Sabel

Swarttouwhaven 6

2993 HP Barendrecht

Voorzitter

De heer A. Bergwerff

Hendrik Beusinkhof 3

3195 AV Pernis

Secretaris

(adres voor aanvragen

De heer R.A.G. Rutte

Concertweg 15

2992 NM Barendrecht

Penningmeester

(contractadres KVK)

Overige informatie:

·

Bezoldiging, onkosten en vacatiegelden bestuur: nihil

·

RSIN-nummer: 809768926

·

Status organisatie: ANBI-instelling

·

Op de volgende pagina is het bankboek opgenomen, evenals de balans en het exploitatieoverzicht over de perioden 2016/2017 en 2017/2018.

Beleid:

Rotary club Rhoon-Barendrecht is een service club. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotaryclub Rhoon-Barendrecht maakt onderdeel uit van een wereldomvattende vriendschapsorganisatie met 1.2 miljoen leden die slechts één levenshouding kennen: service above self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

 Binnen de Rotaryclub Rhoon-Barendrecht is de Stichting Community Service het orgaan dat op praktische wijze invulling geeft aan het motto: service above self. Zo worden met regelmaat fondsen ingezameld die vervolgens worden besteed aan doelen die passend zijn. Concreet worden daartoe de volgende criteria gehanteerd:

1.       Er moet sprake zijn van menselijk leed

2.       Rotary maakt het verschil

3.       De support moet kunnen worden gevolgd