© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over Rotary

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden.
Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Aan het hoofd staat de President Rotary International. Deze wordt bijgestaan door de Board of Directors.


ROTARY IN NEDERLAND

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.
Aan het hoofd van elk district staat een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.

ROTARY CLUB

Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren. Rotarians komen wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag, locatie en tijdstip tijdens een lunch, diner of drankje (afhankelijk van de club). Enkele vaste onderdelen zijn het beroepspraatje, levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Leden hebben in principe de verplichting om zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn (‘Attendance’). Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.


BIJZONDER FELLOWSHIP

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.


INTERNATIONALE STATUTEN

Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het zogenaamde huishoudelijk reglement van een club.

INDELING

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.


CLUBBEZOEK EN DISTRICTSBELANGEN

De gouverneur wordt voor een periode van een jaar benoemd en houdt zich in deze onbezoldigde functie onder meer bezig met de begeleiding van de clubs. In de ambtsperiode bezoekt hij of zij alle clubs. De gouverneur behartigt alle districtsbelangen. Afstemming van de belangen vindt plaats in het maandelijks Gouverneursberaad.