© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

anbi-tekst.docx

Stichting Rotary ’s-Gravenhage-Oost

De Stichting Rotary ’s-Gravenhage-Oost is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft zowel voor de organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan ‘onze’ stichting.

Afbeeldingsresultaat voor anbi wiki

Naam en adres instelling:

Stichting Rotary ’s-Gravenhage-Oost
Sofialaan 2, 2514 JP ‘s-Gravenhage

KVK nr: 41155567

RSIN nummer: 8167.45.237

Samenstelling bestuur

Voorzitter: H. Beekhuis
Secretaris: A. de Vries
Penningmeester: L. Kauer-de Nijs

Beloningsbeleid

Ons beleid is dat bestuurders geen beloning ontvangen. Er wordt ook geen onkostenvergoeding gegeven aan bestuurders van de stichting. De geringe onkosten die onze bestuurders declareren komen ten laste van de kas van de Rotaryclub.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

Wij verwerven gelden, onder meer d.m.v. schenkingen door leden van de vereniging Rotary ’s-Gravenhage-Oost en wij ondersteunen, subsidiëren en begeleiden projecten die het algemeen nut dienen. Deze projecten worden aangewezen door de reeds genoemde vereniging.

Overzicht van recente projecten

·

Organiseren Royal Rotary Music Experience in samenwerking met het Residentieorkest ten behoeve van instrumenten voor leerlingen.

·

Bijdragen aan de restauratie van de Ibach vleugel uit 1910 in Pulchri.

·

Ondersteunen van buitenlandse studenten aan het UNESCO IHE Instituut for water education in Delft gedurende vijf achtereenvolgende jaren.

·

Ondersteunen Stichting Kamerbreed Klassiek: Kamerbreed Klassiek | Home

Overzicht van diverse projecten in het verleden

·

Opslag documenten Stichting Haagse Wetswinkel (https://www.haagsewetswinkel.nl/);

·

Adoptie KNGF blindengeleidehond Rotar (https://geleidehond.nl/);

·

studiebeurs ondersteuning Hague Academy of International Law (https://www.hagueacademy.nl/)

Jaarverslag

Download hier het meest recente jaarverslag