© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Moerasdraak
Binnendieze
Kathedrale basiliek Sint Jan
Modern 's-Hertogenbosch
Sjeklade Bol
Het Bossche Broek
Jheronimus Bosch
Knilles op den mert
aftrap van de verkoop tulpenbollen
End Polio Now

Jaarthema: Rotary blijf Rotary

ALS-lustrumactie

Lees in dit korte artikel hoe onze ALS-actie het leven van ALS-patiënten ondersteunt met aangepaste hulpmaterialen.  

Klik hier...

RC 's-Hertogenbosch

Onze moederclub is Rotary Nijmegen. De charteruitreiking vond plaats op 10 maart 1953. Ons Clubnummer is 302 (district 1550).

 

De wekelijkse bijeenkomsten zijn op woensdagen om 18.00 uur (Aperitief vanaf 17.30 uur) en vinden plaats in de Brasserie van Het Noordbrabants Museum, Verwerstraat 41 (ingang via Waterstraat 18) 073 - 687 7891.

 

Onze club is verbonden aan Stichting Fonds Rotaryclub 's-Hertogenbosch. Deze ANBI stichting stelt zich ten doel dmv financiële ondersteuning de belangen te behartigen van personen, groepen van personen en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal, cultureel en/of charitatief gebied in de samenleving.

Van de voorzitter

Foto Luc van Well

Rotary blijf Rotary

De forse ledenaanwas in het Corona-jaar vergt extra aandacht voor het opnemen en begeleiden van de nieuwe leden. Tijdens de het Haantjesdiner (bestuurswisseling) hebben de nieuwe leden actiepunten aangereikt in de vorm van drie "gouden" eieren met de teksten DOEN, PERSOONLIJK en DIVERSITEIT.

Aangezien deze actiepunten naadloos aansluiten bij mijn jaarthema, neem ik ze graag op als speerpunten van de uitwerking van het thema, waarbij de nieuwe leden direct een actieve rol zal worden toebedeeld.

Luc van Well

supported by Kenniscentrum Filantropie