• Bossche draak
  • Binnendieze
  • Kathedrale basiliek Sint Jan
  • Modern 's-Hertogenbosch
  • Sjeklade Bol
  • Het Bossche Broek
  • Jheronimus Bosch
  • Knilles op den mert
  • BELEIDSPLAN lees meer
Jaarthema: Hoofd, Hart en Handen

RC 's-Hertogenbosch

Onze moederclub is Rotary Nijmegen. De charteruitreiking vond plaats op 10 maart 1953. Ons Clubnummer is 302 (district 1550).

 

De wekelijkse bijeenkomsten zijn op woensdagen om 18.00 uur (Aperitief vanaf 17.30 uur) en vinden plaats in de Brasserie van Het Noordbrabants Museum, Verwerstraat 41 (ingang via Waterstraat 18) 073 - 687 7891.

 

Onze club is verbonden aan Stichting Fonds Rotaryclub 's-Hertogenbosch. Deze ANBI stichting stelt zich ten doel dmv financiële ondersteuning de belangen te behartigen van personen, groepen van personen en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal, cultureel en/of charitatief gebied in de samenleving.

 

Voor Leden van RC 's-Hertogenbosch zijn onderstaande directe links beschikbaar:

Weekberichten

Aanmelden voor activiteiten

Programma


Van de voorzitter

Foto Georges de Méris

Hoofd, Hart en Handen (HHH)
Lid zijn van onze club doe je met de inzet van je gehele persoonlijkheid, o.a. door onze onderlinge vriendschap met woord en daad inhoud te geven. Dit wordt versterkt als tijdens onze bijeenkomsten leden iets van zichzelf laten zien. Vandaar dat beroepspraatjes en levensberichten het komend jaar de volle aandacht zullen krijgen. Daarnaast gaan we samen zeilen en op pad naar Hamburg.

Hendjes uit oew mouw
Naast onze club activiteiten willen we dienstbaar zijn aan de Bossche gemeenschap. Ons doel is om de motor te zijn voor bijzondere initiatieven, het liefst samen met bestaande organisaties zodat we op langere termijn effect sorteren. Op de rol staan het WK handboogschieten voor gehandicapten, de kerstpakketten actie en de global grants voor waterprojecten.

 

Laten we dit jaar dus onder de triple helix van Hoofd, Hart en Handen onze idealen vormgeven!

Georges de Méris

supported by Kenniscentrum Filantropie