Hartelijk welkom op de vernieuwde
Website van Rotary Venray

Rotary Club Venray, 50 jaar

Rotary is een club van deze tijd en het is aan ons, de huidige leden, om Rotary bij de tijd te houden. De twee kernbegrippen van Rotary zijn Fellowship en Service. We willen alle leden en oud-leden dan ook danken voor hun vriendschap en inzet de afgelopen jaren. Hierdoor is de Rotary Club Venray ook in 2016 nog steeds een vitale club die met trots het 50-jarig jubileum kan vieren!

Welkom

Hartelijk welkom op de website van Rotary Venray


Een dynamische, gezellige en gemengde club van leden met uiteenlopende beroepen en maatschappelijke posities, die van elkaar willen leren en willen samenwerken om verbeteringen in de maatschappij, met name in de eigen regio, te realiseren via gerichte activiteiten en fondswerving.

Heeft u ook interesse laat het ons weten.

 

voorzitter: Edward Plass

voorzitter@rotary-venray.eu

 

 

Rekeningen:

Rotaryclub Venray: 

NL21 RABO 0153 922575

 

www.helpdeander.org

Stichting Help de ander : 

NL69 RABO 0153 927143