Hartelijk welkom op de vernieuwde
Website van Rotary Venray

Pruve en Praote 2019

Op zondag 27 oktober a.s. is er weer onze jaarlijkse Wijn en Bierproeverij. Dit vindt plaats in de schouwburg te Venray van 14:00-18:00 uur. Er worden dan tevens weer exclusieve kavels geveild. De opbrengst van de kaartverkoop, als van de kavels komt ten goede aan o.a. ons jaarlijkse mantelzorgbrunch project dat wij dit jaar voor de 15e keer zullen organiseren op 9 november a.s.

Bestel kaarten

Rotary Club Venray

Rotary is een club van deze tijd en het is aan ons, de huidige leden, om Rotary bij de tijd te houden. De twee kernbegrippen van Rotary zijn Fellowship en Service. We willen alle leden en oud-leden dan ook danken voor hun vriendschap en inzet de afgelopen jaren. Hierdoor is de Rotary Club Venray een vitale club die met trots het 50-jarig jubileum in 2016 heeft gevierd!


Welkom

Hartelijk welkom op de website van Rotaryclub Venray


Een dynamische, gezellige en gemengde club van leden met uiteenlopende beroepen en maatschappelijke posities. Twee kernbegrippen van Rotary zijn Fellowship en Service. Met dit in het achterhoofd willen we van elkaar leren en met elkaar samenwerken om verbeteringen in de maatschappij - met name in de eigen regio - te realiseren via gerichte activiteiten en fondswerving.


Heeft u interesse neem dan contact op.

 

voorzitter: ing. André Lucassen MBA

voorzitter@rotary-venray.eu

 

 

Rekeningen:

Rotaryclub Venray: 

NL21 RABO 0153 922575

 

www.helpdeander.org

Stichting Help de ander : 

NL37 RABO 0153 988150