DAAR HEB JE WAT AAN

nieuwsbrief oktober 2019

Onlangs zijn de nieuwe cijfers van het aantal leden in ons district bekendgemaakt. Dat was best schrikken!! Het ledenaantal is gedaald naar 1.897. Ten opzichte van 1 juli 2019 zijn er 102 leden gestopt met Rotary. Deze ontwikkeling komt ieder jaar in deze periode voor, maar de uitstroom is nu significant hoger.

Zowel tijdens mijn clubbezoeken als tijdens de RBC-bijeenkomsten komt het ledenbeleid ter sprake. Iedere club denkt hierover na. Hoe kunnen we nieuwe leden aantrekken en welke acties starten we op? Dit is goed om te horen. Maak gebruik van ons jaarthema ‘Rotary Connects The World’. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen in de komende maanden. Fred Dijkers is benoemd tot district-opleider en heeft contact met het Rotary Leadership Institute (RLI). Deze organisatie verzorgt leerzame trainingen waar je op een interactieve manier kennis, informatie en leidinggevende aspecten gericht op Rotary in de breedste zin, vergaart. Tijdens de Inspiratiedag van 5 oktober 2019 in Etten-Leur zijn de vertegenwoordigers van RLI aanwezig. Graag tot ziens bij één of meerdere bijeenkomsten in ons district!

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier