Rotaryclub Bergen op Zoom Noord

Welkom

Rotaryclub Bergen op Zoom Noord maakt onderdeel uit van Rotary International : "een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers".

Wij zamelen geld in voor goede doelen, wij verzorgen beroepenvoorlichting voor middelbare scholieren, geven studenten een kans om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprogramma's, organiseren intensieve bijeenkomsten voor jonge professionals.

Wij ontmoeten elkaar wekelijks op maandagavond van 18.30-20.30 uur in Hotel De Draak.Facebook

Rotary Santarun 22 december

Rotary Santarun

Ook dit jaar organiseren Rotary Club Bergen op Zoom Noord en Rotary Club De
Brabantse Wal in samenwerking met StaBoZ en de Stichting Het Bergs Winterparadijs
de Bourgondische Rotary Santarun in Bergen op Zoom. Op zaterdag 22 december 2018
vindt op de Grote Markt al weer de 5e editie plaats van de Bourgondische Rotary Santarun!

De speciale gast, die de warming-up en het startschot zal verzorgen houden
we nog geheim.
Zorg er voor dat je erbij bent met familie, vrienden, collega’s, buren,
sportteams, klasgenoten en medestudenten! Met elkaar maken we er weer een
geweldig feest van. Houd de sociale media en de website in de gaten voor meer
informatie over dit geweldig leuke evenement!


Als organisatie waarderen wij het als je onze Facebookpagina liket en deelt met jouw
vrienden. Zo werkt jij eenvoudig mee aan het succes van de Santarun en de goede
doelen die wij steunen.

Aandacht

Jaarmotto 2018-2019