• De Shelterbox op de Bunnik Fair
  • De Bunnikse ouderen met Ronnie Tober
  • Wandelen voor water
  • Wandelen voor water langs de Kromme Rijn
  • Snoeien op Rhijnauwen
  • The crew bij het snoeien
  • Irak: waar de ingezamelde goederen terecht komen !
  • Beroepenmarkt
  • Dodenherdenking op Fort Rhijnauwen
Welkom bij de Rotary Club Bunnik

Wandelen voor water 2018

Bekijk de video
Op woensdag 21 maart 2018 gingen leerlingen van de St. Nicolaasschool uit Odijk en de Delteykschool uit Werkhoven weer Wandelen voor Water. Totaal 120 leerlingen uit de groepen 7 en 8 liepen zes kilometer met een rugzakje met zes liter water. Daarmee beseffen zij wat het betekent om schoon drinkwater te moeten halen op zo’n afstand.
Lees meer

Voorwoord van de voorzitter

palaver

Rotary Club Bunnik


Rotary Club Bunnik is een serviceclub met zo’n 40 leden (mannen en vrouwen) overwegend afkomstig uit de drie woonkernen van de gemeente Bunnik te weten Bunnik, Odijk  en Werkhoven. 

Als serviceclub richten wij ons primair op twee soorten activiteiten. Enerzijds organiseren wij  fundraising activiteiten die geld moeten genereren om goede doelen te ondersteunen. Anderzijds voeren wij daadwerkelijk  activiteiten en werkzaamheden uit die nuttig zijn voor de (Bunnikse) samenleving en dan vooral voor hen die enige extra steun kunnen gebruiken.

Lees meer

Belangstelling voor Rotary?

Mail rcbunnik@gmail.com