• Bunniks Zomer Feest
  • De Shelterbox op de Bunnik Fair
  • De Bunnikse ouderen met Ronnie Tober
  • Wandelen voor water
  • Wandelen voor water langs de Kromme Rijn
  • Snoeien op Rhijnauwen
  • Irak: waar de ingezamelde goederen terecht komen !
  • Beroepenmarkt
  • Dodenherdenking op Fort Rhijnauwen
Welkom bij Rotary Club Bunnik

Geweldig optreden Conny Vink

De muzikale Seniorenmiddag die zaterdag 26 oktober 2019 werd gehouden in Postillion Hotel Bunnik was een doorslaand succes. Zangeres Conny Vink nam met gemak de zaal mee met haar bekende liedjes. Voorzitter Hans de Bruin van Rotary Club Bunnik sloot de middag af: ‘Tot volgend jaar!’

Voorwoord van de voorzitter

Rotary Club Bunnik


Rotary Club Bunnik is een serviceclub van mannen en vrouwen overwegend afkomstig uit de drie woonkernen van de gemeente Bunnik te weten Bunnik, Odijk  en Werkhoven. 

Als serviceclub richten wij ons primair op twee soorten activiteiten. Enerzijds organiseren wij  fundraising activiteiten die geld moeten genereren om goede doelen te ondersteunen. Anderzijds voeren wij daadwerkelijk  activiteiten en werkzaamheden uit die nuttig zijn voor de (Bunnikse) samenleving en dan vooral voor hen die enige extra steun kunnen gebruiken.

Lees meer

Belangstelling voor Rotary Club Bunnik?

Kijk voor onze activiteiten bovenaan bij Nieuws en Archief.

Contact zoeken? Mail naar rcbunnik@gmail.com