• Bunniks Zomer Feest
  • De Shelterbox op de Bunnik Fair
  • De Bunnikse ouderen met Ronnie Tober
  • Wandelen voor water
  • Wandelen voor water langs de Kromme Rijn
  • Snoeien op Rhijnauwen
  • Irak: waar de ingezamelde goederen terecht komen !
  • Beroepenmarkt
  • Dodenherdenking op Fort Rhijnauwen
Welkom bij de Rotary Club Bunnik

RC Bunnik koopt weer Shelter Box

Bekijk de video

Op zaterdag 1 juni stond Rotary Club Bunnik weer met een ShelterBox op de Bunnik Fair. Deelcertificaten van € 5,00 werden verkocht om de aanschaf van een nieuwe ShelterBox te financieren.

Lees meer

Voorwoord van de voorzitter

palaver

Rotary Club Bunnik


Rotary Club Bunnik is een serviceclub met zo’n 40 leden (mannen en vrouwen) overwegend afkomstig uit de drie woonkernen van de gemeente Bunnik te weten Bunnik, Odijk  en Werkhoven. 

Als serviceclub richten wij ons primair op twee soorten activiteiten. Enerzijds organiseren wij  fundraising activiteiten die geld moeten genereren om goede doelen te ondersteunen. Anderzijds voeren wij daadwerkelijk  activiteiten en werkzaamheden uit die nuttig zijn voor de (Bunnikse) samenleving en dan vooral voor hen die enige extra steun kunnen gebruiken.

Lees meer