• De Shelterbox op de Bunnik Fair
  • De Bunnikse ouderen met Ronnie Tober
  • Wandelen voor water
  • Wandelen voor water langs de Kromme Rijn
  • Snoeien op Rhijnauwen
  • The crew bij het snoeien
  • Irak: waar de ingezamelde goederen terecht komen !
  • Beroepenmarkt
  • Dodenherdenking op Fort Rhijnauwen
Welkom bij de Rotary Club Bunnik

Ronnie Tober was weer geweldig

Bekijk de video

Zo’n 240 senioren uit Bunnik en Wijk bij Duurstede genoten zaterdagmiddag 21 oktober bij Brothers van het optreden van Ronnie Tober. Hij is geen onbekende bij de jaarlijkse seniorenmiddag in Brothers, mogelijk gemaakt door Rotary Club Bunnik.

De senioren in de zaal werden in de stemming gebracht door accordeoniste Geertje den Ouden. Ronnie Tober werd aangekondigd door locoburgemeester Jorrit Eijbersen. Daarna nam Tober de zaal over en hoe! De nu 72-jarige zanger viert volgend jaar zijn 55-jarig jubileum als artiest.


Bekijk de video!

Lees meer

Voorwoord van de voorzitter

palaver

Rotary Club Bunnik


Rotary Club Bunnik is een serviceclub met zo’n 40 leden (mannen en vrouwen) overwegend afkomstig uit de drie woonkernen van de gemeente Bunnik te weten Bunnik, Odijk  en Werkhoven. 

Als serviceclub richten wij ons primair op twee soorten activiteiten. Enerzijds organiseren wij  fundraising activiteiten die geld moeten genereren om goede doelen te ondersteunen. Anderzijds voeren wij daadwerkelijk  activiteiten en werkzaamheden uit die nuttig zijn voor de (Bunnikse) samenleving en dan vooral voor hen die enige extra steun kunnen gebruiken.

Lees meer

Belangstelling voor Rotary?

Mail rcbunnik@gmail.com