© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom op de site van RC Doesburg


DIVERSITEIT, GELIJKWAARDIGHEID, INCLUSIE. ROTARYCLUB DOESBURG, EEN CLUB WAAR IEDEREEN ZICH GEZIEN EN GEHOORD VOELT.

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. 

ROTARY IN NEDERLAND

Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 16.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs. 

DOEL ROTARY

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.  

"Rotary betekent veel verschillende dingen in verschillende delen van de wereld, maar we zijn allemaal verenigd door onze kernwaarden."
Holger Knaack, President Rotary 2020-2021

ONZE MISSIE

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 

ONZE WAARDEN

De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden — integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen.

4-WAY TEST 

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

Is het waar?  

Is het billijk voor alle betrokkenen?  

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  

Komt het alle betrokkenen ten goede? 

DIVERSITEIT, GELIJKWAARDIGHEID EN INCLUSIE

Als internationale organisatie hecht Rotary veel waarde aan diversiteit in de wereld en binnen elke club. Een van onze topprioriteiten is het uitbreiden en diverser maken van ons ledenbestand om ervoor te zorgen dat het een afspiegeling is van de gemeenschappen die wij dienen en alle culturen, ervaringen en identiteiten omvat.

Avenues of service

Het kader voor onze clubactiviteiten wordt gevormd door de pijlers waar onze organisatie op rust: de vijf Avenues of Service  

Club Service richt zich op het versterken van de club. Een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk, actief ontwikkelprogramma voor de leden zijn essentieel voor het goed functioneren van de club.  

Vocational Service stimuleert Rotarians om integer te handelen en hun expertise in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen en behoeften.  

Community Service moedigt Rotarians aan om het welzijn van anderen in hun gemeenschap te verbeteren en zich in te zetten voor het algemeen belang.  

International Service ondersteunt Rotarians om mee te werken aan bevordering van vrede en begrip voor elkaar. De bijdrage aan deze avenue kan bestaan uit het sponsoren van internationale projecten of daarin participeren, het met behulp van leden ter plaatse opzetten van langdurige samen- werkingsverbanden om duurzame projecten te verwezenlijken, en het vinden van servicepartners in het buitenland.  Om dergelijke projecten financieel te ondersteunen is de Rotary Foundation opgericht, Rotary’s eigen goede doelenorganisatie. 

Youth Service erkent hoe belangrijk het is om jongeren en jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van programma’s zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), en Rotary Youth Exchange. 

Focusgebieden

Om een zo groot mogelijke impact te realiseren ligt de focus op zeven onderwerpen. Bij het realiseren van deze duurzame projecten en activiteiten worden de clubs door de Rotary Foundation ondersteund. 

Rotary werkt in deze focusgebieden:  

Preventie en behandeling van ziekten

Water, sanitatie en hygiëne

Basisonderwijs en alfabetisering

Gezondheid van moeder en kind

Vrede en conflictbeheersing

Economische en sociale ontwikkeling

Leefmilieu

Bijeenkomsten RC Doesburg

Elke maandag 18:00u

Restaurant De Gouden Karper
Dorpsstraat 9
6999 AA HUMMELO
Tel. 0314-381214

Aantal leden
24

Opgericht
26 oktober 1994

Secretariaat:
Reinders, L.G.E.D. (Lola)
Prinses Irenelaan 35
6951 AG DIEREN