© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Foto 100 jaar Rotary in Nederland
100 jaar Rotary in Nederland
Foto 100 jaar Rotary in Nederland
Foto 100 jaar Rotary in Nederland in Doorwerth
Rotary Doorwerth Golftoernooi
Zes Dorpen Open 2023
Golftournooi Zes Dorpen
Bijdrage Oase
MIninbieb Rotary Doorwerth
MIninbieb Rotary Doorwerth
Kasteel Doorwerth
Kasteel Doorwerth
Dunolaan
Dunolaan
Fletcher Hotel Doorwerth
Fletcher Hotel Doorwerth

Welkom op de website van  Rotary Doorwerth 

Missie & Visie Rotary Doorwerth

)

Onze Missie

(Clubtalk voor leden


 

De missie van RC Doorwerth i.o. bestaat uit geven – delen – leren. We doen dit door vanuit fellowship service te verlenen waarbij leadership en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

 

Onze Visie

Wij zijn een (Rotary) serviceclub, die een bijdrage wil leveren en dienstbaarheid wil tonen aan de maatschappij, lokaal, regionaal of internationaal.

De leden van onze club zijn actief, binnen hun werk, in de samenleving en binnen de club.

Zij gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid. Ze dragen actief bij aan het goed functioneren van onze club.

 

Binnen de club streven we naar een open en vertrouwde cultuur. Door gezamenlijk zaken op te pakken versterken we deze (vriendschap)band waarbij ontwikkeling en leren wordt gestimuleerd (kunnen ook kleine zaken zijn).

 

We zijn onderdeel van het grotere geheel van Rotary en leveren onze bijdrage aan de Rotary Foundation en waar mogelijk aan projecten uit de Rotary Focusgebieden.

 

We streven ernaar om ingebed te zijn in de lokale omgeving met als doel dat men ons kent en waardeert. Dit omdat we een toegevoegde waarde willen bieden.

Iedere Rotarian van onze club draagt daaraan vanuit eigen kennis en kunde als ambassadeur bij.

 

Strategie en doelstellingen

 

Vanuit bovenstaande Missie en Visie staat onze strategie in het teken van de volgende doelstellingen:

1.      Dienen (deze doelstelling is extern gericht). We zijn een serviceclub; d.w.z. dat we willen geven. We ondernemen collectief activiteiten, die bestaan uit:

·         Verwerven van middelen

·         Verlenen van service, zowel in financiële, materiële zin als door zelf de handen uit de mouwen te steken

·         Elk lid zal zich naar zijn of haar mogelijkheden inspannen en deelnemen aan de collectieve activiteiten

 

2.      Binden (deze doelstelling is intern gericht). We zijn een club waar de leden iets voor elkaar willen betekenen en waar cohesie is; d.w.z. dat we open staan om te delen met en te leren van elkaar. We proberen een ambiance te ontwikkelen waarin openheid en vertrouwen bestaat, waarin een stimulerende wisselwerkingen tussen leden ontstaan en waarin onderlinge vriendschap zich ontwikkelt op een manier dat iedereen goed tot zijn recht komt en zich gekend en erkend voelt. Leden zijn bereid en in staat elkaar aan te spreken op zaken die naar mening van eenieder niet goed gaan. We zijn bereid dit als positieve kritiek te aanvaarden en daar naar te handelen.

 

3.      Stralen (succes en continuïteit) We willen een aantrekkelijke club worden, effectief georganiseerd waar men graag lid van wil zijn. Onze kernwoorden daarbij zijn:

·         Actief

·         Dynamisch

·         Eigentijds

·         Engagement

Golftoernooi georganiseerd door Rotary Doorwerth 2023

klik op flyer voor de website en daar krijgt u meer informatie en kunt u zich ook opgeven

Rotary Minibieb project