Welkom op de site van Rotary Club Doorwerth

Missie & Visie Rotary Doorwerth

Onze Missie

 

De missie van RC Doorwerth i.o. bestaat uit geven – delen – leren. We doen dit door vanuit fellowship service te verlenen waarbij leadership en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

 

Onze Visie

Wij zijn een (Rotary) serviceclub, die een bijdrage wil leveren en dienstbaarheid wil tonen aan de maatschappij, lokaal, regionaal of internationaal.

De leden van onze club zijn actief, binnen hun werk, in de samenleving en binnen de club.

Zij gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid. Ze dragen actief bij aan het goed functioneren van onze club.

 

Binnen de club streven we naar een open en vertrouwde cultuur. Door gezamenlijk zaken op te pakken versterken we deze (vriendschap)band waarbij ontwikkeling en leren wordt gestimuleerd (kunnen ook kleine zaken zijn).

 

We zijn onderdeel van het grotere geheel van Rotary en leveren onze bijdrage aan de Rotary Foundation en waar mogelijk aan projecten uit de Rotary Focusgebieden.

 

We streven ernaar om ingebed te zijn in de lokale omgeving met als doel dat men ons kent en waardeert. Dit omdat we een toegevoegde waarde willen bieden.

Iedere Rotarian van onze club draagt daaraan vanuit eigen kennis en kunde als ambassadeur bij.

 

Strategie en doelstellingen

 

Vanuit bovenstaande Missie en Visie staat onze strategie in het teken van de volgende doelstellingen:

1.      Dienen (deze doelstelling is extern gericht). We zijn een serviceclub; d.w.z. dat we willen geven. We ondernemen collectief activiteiten, die bestaan uit:

·         Verwerven van middelen

·         Verlenen van service, zowel in financiële, materiële zin als door zelf de handen uit de mouwen te steken

·         Elk lid zal zich naar zijn of haar mogelijkheden inspannen en deelnemen aan de collectieve activiteiten

 

2.      Binden (deze doelstelling is intern gericht). We zijn een club waar de leden iets voor elkaar willen betekenen en waar cohesie is; d.w.z. dat we open staan om te delen met en te leren van elkaar. We proberen een ambiance te ontwikkelen waarin openheid en vertrouwen bestaat, waarin een stimulerende wisselwerkingen tussen leden ontstaan en waarin onderlinge vriendschap zich ontwikkelt op een manier dat iedereen goed tot zijn recht komt en zich gekend en erkend voelt. Leden zijn bereid en in staat elkaar aan te spreken op zaken die naar mening van eenieder niet goed gaan. We zijn bereid dit als positieve kritiek te aanvaarden en daar naar te handelen.

 

3.      Stralen (succes en continuïteit) We willen een aantrekkelijke club worden, effectief georganiseerd waar men graag lid van wil zijn. Onze kernwoorden daarbij zijn:

·         Actief

·         Dynamisch

·         Eigentijds

·         Engagement

Ondersteuning KWF

Beklimming Alpe d'Huez voor het KWF

De afgelopen periode zijn we opzienbarend vaak in onze directe omgeving geconfronteerd met familieleden en zeer nabije vrienden die de diagnose kanker hebben gekregen.

Nadat je deze diagnose hebt gekregen verandert je leven volledig en de wereld staat op zijn kop. Je realiseert je dan op dat moment dat je een enorme strijd aangaat waarvan je niet zeker weet hoe de uiteindelijke uitkomst zal zijn.

Ook het leven van naasten in je directe omgeving zal volledig veranderen en het meest schrijnende is het gevoel van onmacht en de ongelijkheid in deze strijd. De kwaliteit van leven en het bepalen van de verdere levensverwachting bij kankerpatiënten wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek dat op dit gebied heeft plaatsgevonden.

Deze onderzoeken kosten geld en geld is dus een essentiële factor in de strijd tegen kanker.

Dat machteloze gevoel omzetten in daadkracht door fondsen te werven ten behoeve van het KWF en zodoende de strijd tegen kanker te intensiveren, dat is hetgeen dat we willen bereiken.

Tevens willen we dit initiatief opzetten als “hart onder de riem” voor alle mensen die momenteel de strijd voeren, of hebben gevoerd, tegen deze verschrikkelijke ziekte.

Het bedwingen van de berg Alpe d’Huez staat bij vele mensen in het geheugen gegrift als een symbolische daad in de strijd tegen kanker. Al 14 jaar lang beklimmen deelnemers, lopend of fietsend, deze berg; gedurende deze periode hebben vele duizenden deelnemers fondsen geworven die vervolgens aan het KWF ter beschikking zijn gesteld voor de strijd tegen kanker. 

Een team van Rotarians van Rotary Doorwerth zal de sportieve inspanning plegen om deze gigantisch berg, fietsend of lopend te gaan bedwingen. Als tegenprestatie voor deze inspanning zouden wij het zeer op prijs stellen als leden van onze club zelf een donatie zouden willen doen, als ook in hun eigen omgeving en netwerk mensen zouden willen motiveren om ook een donatie te willen doen ten behoeve van het KWF.

Naast de morele ondersteuning naar onze fellow-rotarians, echtgenotes en kinderen in hun strijd tegen kanker gaan we ons op deze manier inspannen om kanker te bestrijden.

Kanker is wereldwijd één van de meest gevreesde ziektes (in 2018 116.500 nieuwe gevallen van kanker); als het lot op jou, of op iemand die je dierbaar is valt, dan besef je pas echt welke impact deze verschrikkelijke ziekte op je leven kan hebben. Door onze gezamenlijke fundraising-actie binden we de strijd aan tegen kanker en kunnen we, door verder onderzoek te doen, deze ziekte bestrijden.

We hopen dat we op jullie hulp en inzet mogen rekenen om weer een stap dichterbij de overwinning op kanker te komen.

Rotary Helpt!

Meer projecten