© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Het sponsorgala van onze club
Website
Bestuurswissel 2021
NL Doet 2021
Rotary Magazine
lees hier
jaarthema 2022 - 2023
klik hier voor een toelichting
word lid van de eerste E-club
lees hier

CineDordt 2020

CineDordt, hét Oscargala voor het goede doel.

Rotaryclub Johan de Witt Ter Merwe organiseert jaarlijks CineDordt om geld in te zamelen voor een goed doel binnen de regio. Dit jaar vond het Oscargala plaats op zaterdag 8 februari 2020, zoals vanouds in filmtheater The Movies in Dordrecht.

Traditiegetrouw werd tijdens CineDordt één van de voor een Oscar genomineerd films vertoond. Welke film er deze avond gedraaid zal worden,  werd zoals voorgaande jaren geheim houden tot het moment dat de film begon.

Het doel waar deze editie geld voor ingezameld werd was de stichting ZoMooiWonen.

De stichting Zo Mooi Wonen is ontstaan vanuit het initiatief van een ouder. Samen met andere ouders werd een woonvorm bedacht waar hun zoon of dochter met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk zou kunnen wonen. Van belang hierbij was dat deze manier van wonen kleinschalig zou zijn.

Begin 2019 is het woonhuis “Zo Mooi Wonen” aan de Lindenlaan 51 in Zwijndrecht gerealiseerd.

“Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan”

Een bestaan waarin zij voor zover mogelijk de eigen regie kunnen voeren op alle levensgebieden: wonen, zelfzorg, werk en vrije tijd. Het woonhuis “Zo Mooi Wonen”richt zich op het levensgebied “wonen“.

“Stichting Zo Mooi Wonen” streeft ernaar om voor de bewoners een veilige, vertrouwde en rustige leefomgeving te creëren, waar zij zich thuis voelen.

Bij “Zo Mooi Wonen” wordt uitgegaan van de hulpvraag van de bewoner, waarbij de mogelijkheden bepalend zijn voor de uitvoering. Elke bewoner heeft invloed op invulling van zijn/ haar wensen, kan zelf initiatieven ontplooien, krijgt de kans om uitdagingen aan te gaan en kan zijn/ haar ondersteuning actief vorm geven. Het netwerk van de bewoner wordt hierbij nauw betrokken. Bewoner, ouders en het team van “Zo Mooi Wonen” kijken met elkaar hoe de bewoner het beste – met ondersteuning – kan wonen en wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Vanuit een warme en open belangstelling fungeert de begeleiding als ondersteuner en creëert hiermee een thuis voor de bewoner. Het individueel opgestelde ondersteuningsplan geldt als leidraad voor de ondersteuning en begeleiding. De bejegening bij “Zo Mooi Wonen” is open, bewust, begripsvol en aandachtig. De bewoner krijgt eigen taken en verantwoordelijkheden aangeboden, waardoor hij/ zij succeservaringen op kan doen en zich verder kan ontplooien. Vertrouwen naar elkaar toe speelt hierbij een belangrijke rol.

Interview

Bestuurswissel 2021

Maandag 13 september vond de bestuurswissel van onze club plaats in De Raedtskelder te Dordrecht. Yvonnen van den Berg heeft de "voorzittershamer" overgedragen aan Frans de Jong.
Yvonne sloot een bijzonder jaar af dat gekenmerkt werd door alle beperkingen de Corona met zich meebracht. Veruit de meeste bijeenkomsten werden in haar voorzittersjaar gedaan via MS Teams en de interactieve bijeenkomsten in het Wantijpaviljoen werden sterk gemist. 

Frans dankt Yvonne voor haar werk in het afgelopen bestuursjaar en bijzonder hoe ze invulling heeft weten te geven aan dit lastige jaar. Het door Yvonne gekozen thema "Identiteit" heeft ons mooie verhalen opgeleverd van de leden.

Frans heeft voor het nieuwe bestuursjaar gekozen voor het thema "Dordrecht". Wat verbind of heb je met onze stad. 

Tijdens deze avond kon ook persoonlijk afscheidt genomen worden van de scheidende leden Leendert Korteweg, Diedrik Haase, Jan de Vos en Albert Dolmans.

Een bijzondere en mooie avond met leden en partners!

Ondersteuning The Movies Dordrecht


Onze Rotaryclub wilde graag bioscoop The Movies in Dordrecht, onze huisbioscoop, ondersteunen in Corona tijd.

Hier houden Johan de Witt - ter Merwe jaarlijks het Oscar Gala rondom de Oscaruitreiking waarmee geld wordt ingezameld voor een lokaal goede doel. Met inachtneming van de Corona maatregelen heeft onze Rotaryclub een aantal avonden gekocht in The Movies. Tijdens deze avonden konden de clubleden en andere filmliefhebbers genieten van films variërend van “Once upon a time in Hollywood”, “Maiden” tot “De beentjes van Sint Hildegard”.

Dit alles met het doel de onderneming The Movies te steunen en deze unieke bioscoop voor Dordrecht te behouden.