© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service

Rotaryclub Heemskerk Uitgeest


Onze stichting heeft de ANBI-status, dat betekent dat wij door de Belastingdienst worden beschouwd als een goed doel, dat schenkingen aftrekbaar zijn en dat wij minder belasting hoeven te betalen. Daardoor kunnen we minimaal 90% (en dat moet ook) van onze in komsten gebruiken om onze doelen te behalen. De ANBI-status krijg je niet zomaar, daar zijn een hoop regels aan verbonden. De Belastingdienst vraagt namelijk dat wij transparant zijn in ons beleid en onze financiën en dat wij jaarlijks verantwoording afleggen. Op deze pagina vind je ons beleid en onze verantwoording.

doel

De doelstelling van onze stichting is het verwezenlijken van de idealen van Rotary. Dat doen wij door het geven van materiële en niet-materiële steun aan mensen die hulp nodig hebben en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang.

bestuur

De bestuurders van de stichting zijn Ph. (Flip) van Veen uit Heemskerk en A.H. (Bert) Groot uit Uitgeest. Samen met het bestuur van Rotaryclub Heemskerk Uitgeest bepalen zij het beleid van de stichting.

beleid

De stichting werft fondsen voor de doelstelling (het ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben en van instellingen van maatschappelijk belang). De Rotaryclub Heemskerk Uitgeest stelt de doelen en de uitgaven samen met het bestuur van de stichting vast.

- Ook worden de fondsen beheerd die sinds 1995 worden geworven om stille armoede te bestrijden.
- De stichting accepteert giften en erfstellingen.
- De stichting heeft geen winstoogmerk;
- De bestuurders krijgen geen uitkering of vergoeding voor hun werk, behalve voor kosten die zijn gemaakt voor de Stichting.
- Ieder jaar worden acties gerealiseerd voor het werven van gelden.

Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Ieder jaar worden een financieel verslag en een verslag van de gerealiseerde activiteiten opgesteld en goedgekeurd. De gegevens worden gepubliceerd op de website van de Rotaryclub Heemskerk Uitgeest

Inkomsten en uitgaven

De stichting genereert inkomsten door evenementen, activiteiten en projecten die de leden van de Rotaryclub Heermskerk Uitgeest organiseren. Ook een groot deel van de contributie van de leden vloeit naar de stichting. Tot slot zijn er individuele of bedrijfsmatige donaties, schenkingen en giften. Het grootste deel van het geld van de stichting wordt rechtstreeks uitgegeven aan de doelen. En klein deel (minder dan 10%) wordt gebruikt om inkomsten voor de stichting te genereren. 
In de jaarlijkse financiële verantwoording worden de inkomsten en uitgaven zichtbaar gemaakt.

Financiele verantwoording 

download de financiele verantwoording van 2016-2017
download de financiele verantwoording van 2017-2018

Contactgegevens

Stichting Community Service van Rotaryclub Heemskerk Uitgeest
e-mail: bigbert49@hotmail.com


Het RSIN nummer van de stichting is 815286867