© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Hartelijk welkom bij de Rotary Club Heiloo

Rotary Heiloo logo 2018-2019.jpg

Rotary Club Heiloo is een actieve service club met rond de 40 leden, die zich inzet voor vele goede doelen.

Wat is ons doel?

Belangeloos geld inzamelen voor goede doelen in Heiloo en ver daarbuiten. Denk hierbij aan de Stichting Leergeld Alkmaar en goede doelen die betrekking hebben op sport, beweging en saamhorigheid voor de jeugd in Heiloo. Daarnaast zamelen wij geld in voor een scholenproject in Zambia (zie sponsoractiviteiten).

Hoe willen wij dit doel bereiken?

Door projecten te organiseren zoals de PCC Maalwater Run & Walk en Kaas voor Kansen.

Elke woensdagavond ontmoeten wij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een kort programma, ingevuld door interne of externe sprekers. Voor het bredere publiek organiseren we een aantal keer per jaar een lezing over een maatschappelijk relevant onderwerp (zie openbare thema lezingen).

Ook nemen we deel aan de internationale jeugduitwisseling, waardoor er jaarlijks één of twee kinderen uit Heiloo een heel schooljaar in het buitenland kunnen doorbrengen en kinderen uit het buitenland hier verblijven (zie internationale jeugduitwisseling).

Dit alles kunnen we alleen organiseren als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, daarom besteden we in onze club veel aandacht aan onderling kameraadschap. Om een indruk te krijgen, stellen een aantal leden zich hierbij voor:

Foto Paul.jpg Paul Mulder

"Variëteit en diversiteit, verbonden in maatschappelijke betrokkenheid"

Sinds april 2008 is Paul lid van Rotary Heiloo. De reden waarom hij er indertijd graag bij wilde, was vooral het feit dat op hij op die manier veel andere leuke mensen leerde kennen die niet “gelinkt” waren met zijn eigen werkkring. Paul: Vanuit een breder perspectief kijken hoe je “Service above Self” vorm geeft, dat is wat mij tot op de dag aanspreekt bij onze club. We zijn een actieve club met diverse projecten ten behoeve van goede doelen die ertoe doen.

In de 11 jaar dat hij lid is heeft hij in het bestuur en in verschillende commissies gezeten. Paul is Interim Facility Professional. Hij vindt het leuk om te organiseren en dat komt ook goed van pas bij zijn activiteiten voor de Rotary. Sinds 2018 is hij jeugdcommissaris. “De jeugd en het internationale karakter, dat zijn leuke aspecten in deze nieuwe rol; ik vind het heel mooi om te zien hoe heel veel kinderen over de hele wereld via de Rotary met elkaar verbonden zijn door de exchange programma’s die Rotary biedt”.

Variëteit en diversiteit, verbonden in maatschappelijke betrokkenheid. Dat is de kern waarom het volgens Paul om draait bij Rotary Club Heiloo, zowel ten aanzien van de leden als ten aanzien van het programma en de projecten. En dat is precies waarom hij het nog steeds zo naar zijn zin heeft!

Foto Ingrid.jpg Ingrid van Haelst

Delen van ervaringen Al bijna 25 jaar ben ik als ziekenhuisapotheker werkzaam in Alkmaar. Het werken in een groot team vind ik boeiend. Het bijdragen aan de zorg voor elke een individuele patiënt geeft voldoening, maar daarnaast is vooral het gezamenlijk met artsen en verpleegkundigen verbeteren van de processen rondom medicatie mijn dagelijkse uitdaging. Doordat ik in een grote organisatie werk en actief ben in diverse commissies heb ik een uitgebreid netwerk van mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. De mogelijkheid om die kring uit te breiden met mensen die een andere achtergrond hebben en in een andere branche werken, heeft mede bijgedragen aan mijn beslissing om lid te worden van de Rotary.

Sinds september ben ik lid van de RC Heiloo. Terugkijkend op de eerste maanden heb ik hier geen moment spijt van gehad. Ik voelde me vanaf het begin zeer welkom. De verschillen in werkomgeving, leeftijd en persoonlijkheid van de leden zijn groot. Omdat je elke week een ontmoeting hebt, kun je elkaar in relatief korte tijd beter leren kennen. Ik merk dat hierdoor een goede basis ontstaat om ‘echte’ ervaringen te delen en elkaar als klankbord te gebruiken.

Door mijn ervaring in vele commissies en besturen hoop ik een enthousiaste bijdrage te kunnen leveren aan de vele activiteiten die de leden van de RC Heiloo organiseren.

Foto Hetty.jpg Hetty Deinum

Wie de Jeugd heeft, heeft de Toekomst!

Wie de Jeugd heeft, heeft de Toekomst! Dat Rotary daar ook werk van maakt, wist ik zo’n 15 jaar geleden niet, laat staan dat ik ook maar iets afwist van de serviceorganisatie Rotary! Een jaar naar het buitenland was dé wens van mijn (tweeling)dochters en dankzij Rotary is dit toen ook daadwerkelijk gebeurd. Tegelijkertijd werd ik gevraagd om lid te worden van Rotaryclub Heiloo.
Had ik toen kunnen bevroeden dat Rotary zo’n belangrijke rol in mijn leven zou gaan spelen!? Rotarian zijn is zo ongeveer hetzelfde als wat ik in mijn werk als onderwijsadviseur deed: wezenlijke veranderingen (en hopelijk verbeteringen) tot stand proberen te brengen. Rotary moet je doen! Of ik daarin een beetje geslaagd ben in de verscheidene functies en rollen die ik vervuld heb? Ik hoop het!
Kustrally, MaalwaterRun&Walk, Rotary Filmavonden: allemaal prachtige projecten! Maar wat er echt toe doet zijn de Goede Doelen die je ermee kunt bereiken. Structureel een bijdrage leveren aan ‘sport en bewegen’ in Heiloo, een duofiets voor mensen met geheugenproblemen, een school opzetten en inrichten voor weeskinderen in Zambia. Daar doe je het voor! Daar doe ik het voor!
De eigen Rotaryclub is en blijft de onmisbare thuisbasis, maar hoe spannend en interessant is het daarbuiten! Rotary biedt een wereldwijde organisatie met 35.000 clubs, waarvan de leden jaarlijks 16 miljoen uren vrijwilligerswerk leveren! Je kunt eraan meedoen en zelf projecten bedenken: waar vind je dat? Ooit heb ik de uitspraak gedaan: “Rotary is een soort oudedagsvoorziening!” Ik hoop nog vele jaren mee te doen!