© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeugdproject 2011

Jeugdproject in 2011

Het jaar 2011 zal staan in het teken van de Rotary Summertour – Short Term Exchange

Wat is een ‘Summertour’? Het is geen reisbureau!

·

Doel: Kennis maken met jonge mensen uit andere Europese landen en hen de gelegenheid bieden de cultuur van Nederland nader te leren kennen

o

Twee Rotaryclubs treden gezamenlijk op als organisator;

o

Rotaryclubs zorgen voor huisvesting in gastgezinnen;

o

Rotaryclubs stellen een programma samen voor de buitenlandse deelnemers;

o

Grootte van de te ontvangen groep varieert van 16 – 21 personen in de leeftijdgroep van 15 – 24 jaar;

o

Aanmelding van organiserende club geschiedt via CJC bij YEO inbound Nederland van de MDJC in de maand november;

o

MDJC koppelt de twee ontvangen clubs (wij hebben zelf daar geen invloed op!);

o

Reiskosten, kosten reisverzekering en zakgeld voor persoonlijke uitgaven zijn voor deelnemer zelf;

o

Kost en inwoning voor gastgezin;

o

Kosten voor club ongeveer € 6.000 voor ca. 20 deelnemers, bijdrage uit regiopot € 1.000

CJC= Club Jeugd Commissaris

YEO=Youth Exchange Officer (Short Term Summer Tours Inbound Holland)

MDJC= Stichting Multi District Jeugd Zaken Rotary Nederland

Summertour overleg met MDJC gaat over:

·

Maximaal aantal deelnemers;

·

Leeftijdsgrenzen van de deelnemers;

·

De periode waarin de buitenlandse deelnemers worden ontvangen;

·

De onderlinge volgorde: welke club ontvangt deelnemers in de eerste week en welke in de tweede week;

·

Welke CJC van de ontvangende clubs de coördinatie tussen de twee clubs en de deelnemers ter hand zal nemen;

·

Het maken van een programma met ‘thema’ in onderling overleg tussen de twee clubs en het maken van een programmaboekje t.b.v. de deelnemers in het Engels;

·

Overige zaken zoals:

o

Gastgezinnen;

o

Deelname eigen jongeren;

o

Maken van een draaiboek;

o

Verzekeringen;

o

Financiën.

Hoe gaan we de plannen uitvoeren?

·

Om als kleine club de haalbaarheid van dit programma te waarborgen is een samenwerking opgestart met de RC ‘s-Hertogenbosch. Dit samenwerkingsverband treedt dan op als één Rotaryclub voor dit project!;

·

De eerste ideeën voor een thema (‘WATER’) en voorlopige programmaonderdelen hebben we al samen besproken;

·

Rotaract ‘s-Hertogenbosch zal worden benaderd om hand-en-span diensten te verrichten tijdens de uitvoering;

·

Wij opteren voor jeugd in de leeftijdsgroep van 16 – 18 jaar en van maximaal deelnemers 16;

·

Wij willen de eerste week het programma uitvoeren;

·

De inzet van onze hele club is vereist en dat kan alleen als we vroegtijdig plannen;

·

Voordat we ons definitief aanmelden hebben we commitment van voldoende gastgezinnen;

·

In maanden voorafgaand aan de aanmelding organiseren we (‘Programma commissie!’):

o

Bijeenkomst met RC ‘s-Hertogenbosch ter kennismaking van de projectgroepleden;

o

Bijeenkomst projectgroep met YEO Inbound MDJC, mevr. Diana Bakker;

o

Uitnodiging aan jeugd van RC Oss die eerder een Summertour hebben georganiseerd;

o

Uitnodiging aan RC Kaatsheuvel en RC Oisterwijk voor uitwisseling ervaringen;

·

Definitieve aanmelding vindt plaats in november 2010;

·

Echte voorbereidingen vinden pas plaats na match met andere Rotaryclub (RC Heemstede?) na februari 2011.

Wanneer zal de Summertour plaats vinden?

·

Zomervakantie Regio Zuid:

o

Basisonderwijs: 9 juli 2011 t/m 21 augustus 2011;

o

Voortgezet onderwijs: 9 juli 2011 t/m 28 augustus 2011;

·

Om verzekerd te zijn van voldoende gastgezinnen in deze periode lijkt de eerste week van juli 2011 de beste periode om de Summertour te houden.

·

Afstemming met de datum voor de Boekenmarkt dat jaar is noodzakelijk.

Wat betekent dit voor de leden?

·

Bereidheid om vakantieplannen voor 2011 aan te passen aan dit project;

·

Bereidheid om voor een week als gastgezin op te treden en tijd vrij te maken om met gasten door te brengen;

·

Bereidheid van leden en kinderen van de leden om mee te doen met het programma;

·

Bereidheid om als dagcoördinator en/of chauffeur op te treden (gastgezinnen worden vrij gehouden van logistieke taken en vervoer).

De hele club committeert zich: ‘Nee’ zeggen is na aanmelding in november 2010 niet meer mogelijk!

Last-but-not least: De Financiën

·

De kosten van één week Summertour worden geschat op € 6.000, uiteraard afhankelijk van het programma;

·

Wij kunnen een bijdrage van € 1.000 krijgen uit de regiopot van jeugd van ons district;

·

De resterende € 5.000 komt ten laste van de Rotaryclubs Heusden en ‘s-Hertogenbosch.

En nu echt tot slot!

·

We hebben één week de verantwoordelijkheid over een 16-tal jongeren;

·

Voor de deelnemers is het een onvergetelijke en onuitwisbare ervaring waaruit mogelijke jarenlange contacten blijven bestaan;

·

Het is leuk om verschillende nationaliteiten met elkaar om te zien gaan;

·

Vriendschappen die ontstaan zijn vaak belangrijker dan cultuur element;

·

We hebben 7 x 24 uur de verantwoordelijkheid over deze jongeren!

Miel van Hutten, 2 juli 2010