nieuwsbrief mei 2019

Het afgelopen jaar heb ik alle clubs in ons district mogen bezoeken. Allemaal duidelijk herkenbaar als Rotaryclub en tegelijk allemaal anders. Tijdens mijn bezoek wilde ik discussiëren met de clubleden over de zichtbaarheid van de club en de plaats die de club inneemt in de maatschappij. Ik probeerde de clubs een spiegel voor te houden. Meestal leidde dat tot interessante discussies, maar ook kwam ik in clubs waar men niet begreep waar ik naartoe wilde. Mogelijk hebben zij mijn vragen ervaren als onderdeel van een inspectieronde; dat was uiteraard niet mijn bedoeling! 

Ik hoop met name dat het overgekomen is dat goede zichtbaarheid en een duidelijke maatschappelijke positie belangrijk zijn voor het voortbestaan en de vitaliteit van Rotary. Landelijk zetten we daar al op in, nu zijn de clubs aan zet wat mij betreft. De huidige tijd vraagt om transparantie en minder regelgeving. Rotary gaat daarin mee: minder druk op attendance, nieuwe vormen van lidmaatschap, mogelijkheden voor zelfaanmelding en nieuwe clubvormen die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. Rotary wil er zijn voor alle leeftijden: Interact, Rotaract en Rotary. We kunnen en moeten nu doorpakken!

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier