© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Meer Details ANBI gegevens

ANBI seizoen 2022-2023

ROTARYCLUB JOURE EN ANBI

De Stichting Community Service Rotary Club Joure heeft de ANBI status.

Tenaamstelling: Stichting CommunityService Rotary Club Joure

RSIN nummer: 8042.85.470


Contactgegevens

Adres:

Roefke 28, 8502 BV, Joure

Email:

RotaryJoure@gmail.com

Telefoon:

0031513419559

KvK-nummer:

041005325


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

de heer J.H. van der Meulen

Secretaris:

de heer A.F. Lems

Penningmeester:

de heer H.A. Kamsteeg


Beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht om de gelden, die haar door/via de Rotary Club Joure, andere Rotaryclubs en de Rotary organisatie ter beschikking worden gesteld op een zo verantwoord mogelijke wijze terecht te laten komen bij de organisaties die in de doelstelling van de stichting worden beschreven.

Zij laat zich daarbij leiden door de adviezen van de clubavenue “community service” en het bestuur van de club en de stichting.

Beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning en/of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Doelstelling

Doel van de stichting is het bijeenbrengen van gelden, het beheren en beleggen daarvan, teneinde daarmee charitatieve doelen te ondersteunen die gerangschikt zijn onder de instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet “1956” en voorts het algemeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten worden en uitgekeerde gelden worden verantwoord in het bijgaande financiële overzicht.

Al meerdere jaren zijn de fundraisingsactiviteiten geconcentreerd op de organisatie van de jaarlijkse 'Agrarische Schouw'.

Daarnaast worden er meerdere kleine projecten georganiseerd ten behoeve van lokale doelen.

De opbrengsten zijn bestemd voor binnenlandse en buitenlandse goede doelen, die jaarlijks worden gekozen.

Financiële verantwoording

Balans


Winst en Verlies Rekening