• Is dit goed genoeg?
  • Koken met Johannes
  • samenwerken Jolt en Jantina
  • Jolt maakt er wat lekkers van
  • Koken voor het aanloophuis 2019
  • welkom nieuwe leden, Hein Jaap Hilarides en Ruurd Braaksma!!
  • welkom Jorrit van Kaam
  • "Rotary opens opportunities"thema 2020-2021...
  • zesde phf voor Cees Smit Sibingalees verder...
Welkom op de vernieuwde website van Rotaryclub Leeuwarden Oldehove

films en foto's