Bijzondere data

bdata
  • Districtsleden Contactdag 5 oktober 2019
  • PETS en Assembly 21 maart 2020
  • Districtsconferentie 16 mei 2020