Bijzondere data

bdata

Op zaterdag 26 mei 2018 is de district conferentie in Helmond, waarschijnlijk op de Automotive Campus. We willen de wereld in verandering laten zien en de vraag stellen wat doen wij binnen Rotary? Wij zullen U regelmatig informeren over de voortgang van dit programma. De moeite waard om reeds nu deze dag te noteren!

Het is de wens van onze President Ian Riseley dat wij als Rotarians het komende jaar ook aandacht hebben voor onze planeet. Het is zijn wens aan het einde van dit bestuursjaar één boom per lid te gaan plaatsen. Dit kan georganiseerd worden per club, maar ook samen in een regio of op district nivo. De datum die de Nederlandse Gouverneurs daarvoor hebben gereserveerd is 20 april 2018. Omstreeks deze datum zullen er boomplantfeesten over de gehele wereld worden georganiseerd. Doet U ook mee?

De RYLA 2018 Parkstad van 13-15 april met het thema Creativity & Leadership waaraan internationale deelnemers (voertaal Engels) kunnen deelnemen.