Duurzaamheid, samenwerking en internationale betrokkenheid

  

Voorwoord


Ruimte Makende Div

Beste Rotary leden,

Het is met groot genoegen dat ik jullie verwelkom bij het nieuwe nummer van ons Rotary magazine. In dit voorwoord wil ik aandacht vragen voor drie belangrijke thema's: duurzaamheid, samenwerking en internationale betrokkenheid.

Een rode draad in de gesprekken tijdens mijn clubbezoeken is het belang van samenwerking met andere clubs en met lokale gemeenschappen. Deze samenwerking helpt ons om activiteiten goed te kiezen en om effectief te zijn in onze inzet. Onze kracht ligt in onze verbondenheid met de mensen om ons heen, en samenwerking vergroot de impact van onze projecten.

Naast lokale en nationale samenwerking is internationale samenwerking van vitaal belang. In deze geglobaliseerde wereld weten we meer dan ooit waar de nood hoog is. En juist Rotary is in een uitstekende positie om daaraan positief bij te dragen, door langdurige lokale partnerschappen in de hele wereld. Zo kunnen we mondiaal de samenwerking aangaan en hulp bieden waar dat het hardst nodig is.

Het bekendste voorbeeld hiervan is het wereldwijde project van Rotary International “End Polio Now”. Rotary International zet zich al vele jaren in voor het uitroeien van polio wereldwijd en een belangrijk teken van succes is dat er in dit kalenderjaar nog niet één besmetting is gemeld. Dit succes toont aan dat met voortdurende inzet en samenwerking het mogelijk is om ziekten uit te bannen die ooit een ernstige bedreiging vormden voor het leven en de gezondheid van opgroeiende kinderen. 

Dit succes laat niet alleen de vooruitgang in de strijd tegen polio zien, maar geeft ook inspiratie en motivatie om door te gaan tot de ziekte volledig is uitgeroeid.

Zelf ben ik al jaren vrijwilliger voor ShelterBox. ShelterBox geeft noodhulp aan mensen die–door welke oorzaak dan ook–geen onderdak meer hebben. Het afgelopen jaar was er een grote behoefte aan hulp van ShelterBox. ShelterBox is in 2023 o.a. actief geweest in Turkije, Marokko, Syrië, Oekraïne en Gaza, om de nood door natuurrampen of humanitaire crises te lenigen. Ook hier is samenwerking met lokale organisaties en met Rotary Clubs ter plaatse van groot belang om effectief hulp te bieden.

Daarnaast ben ik erg trots dat ShelterBox, net als Rotary, voortdurend er naar streeft om hun hulp zo effectief en efficiënt mogelijk te bieden. Zo voorkomt ShelterBox verspilling door alleen die goederen te versturen die specifiek nodig zijn voor de situatie ter plaatse. Hiermee wordt gehandeld in overeenstemming met het 7e focusgebied van Rotary: “Zorg voor het Leefmilieu”.

Duurzaamheid bevorderen is niet alleen een verantwoordelijkheid die we dragen als individuen, maar ook als organisaties zoals de onze. Als Rotary hebben we altijd gestreefd naar het dienen van onze gemeenschappen op de meest effectieve en verantwoorde manier. Door duurzaamheid te bevorderen in al onze activiteiten, kunnen we een blijvende positieve impact creëren op het milieu en de samenleving waarin we leven.

Met vriendelijke groet,

Marijke Inklaar
Gouverneur D1590, Noord-Nederland