Het wiel is al uitgevonden!

Het is een hobby binnen veel Rotaryclubs om het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Na de bestuurswissel starten de commissies en avenues weer met volop nieuwe leden. De eerste vergaderingen gaan meestal over het bepalen van ons doel en wat we daarbinnen dit jaar gaan doen. En in het geval van Vocational Service gaan we eerst nog bepalen wat dit begrip nu eigenlijk omvat, want dat is vaak nog niet duidelijk. Zo zijn we maanden bezig met het (Rotary)wiel uit te vinden. Dit ondanks alle ervaringen van wereldwijd 1,4 miljoen leden en ruim 46.000 clubs. Dat kan beter !!

Ieder district heeft een brede organisatie vol ervaren Rotarians die de gouverneur bijstaan. Met als belangrijkste doel: het adviseren en ondersteunen van de Rotaryclubs in het district. Of dat nu is op het gebied van ledenbeleid, jeugduitwisseling of de Foundation, op ieder terrein is er wel een districtscommissie beschikbaar. Ook voor Vocational Service, wat nog altijd de ‘ziel van Rotary’ is. De aandacht voor het beroep en het ethisch handelen staan daarbij centraal.

Over dit thema beschikken de districten over verschillende manuals en handleidingen die zij kunnen opsturen, of die u zelf kunt downloaden vanaf de websites.

Verder komen de leden van de Vocational Service Commissie graag langs bij uw club. Voor een adviesgesprek met het bestuur of de avenue-commissie. Maar ook voor een presentatie aan de leden of het geven van een workshop. Maak daar als club gebruik van, want deze deskundigen staan voor u klaar.

Vanuit de landelijke samenwerking op Vocational Service is een uitvoerige clubpresentatie ontwikkeld. Hier wordt deze ‘avenue of service’ haarfijn in uitgelegd, waarbij we ook duidelijk maken welke belangrijke plaats Vocational in neemt binnen Rotary.  Maar het blijft niet bij de theorie, in de presentatie worden vele praktische handvatten gegeven om als club mee aan de slag te gaan. Vele mooie voorbeelden van Vocational Service binnen de club zelf, maar ook externe projecten in de gemeenschap of zelfs internationaal. Het wiel wordt op een presenteerblad aangeboden.

Er is nog veel meer mogelijk. De districtscommissie kan ook op de clubavond een workshop voor de leden verzorgen. Zo kennen veel clubs al de ethiek workshop ‘Toets je Intuïtie, omgaan met dilemma’s’. Maar er zijn meer smaken, zoals op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Daarnaast hebben de districten leerzame Vocational spellen beschikbaar. Om met de leden tijdens de reguliere club avond over ethiek te spreken of tijdens thuis met de Avondjes van Zes (Firesides). 

Dus neem contact op met het Commissie Vocational Service van uw district om snel en gericht met de leden ‘in action’ te komen.