Welkom op de website van Rotary Club Naarden-Bussum. Interesse? Neem gerust contact met ons op!

Rotaryclub Naarden-Bussum

Inhuldigingsdag 2015 - Naarden

Rotaryclub Naarden-Bussum bestaat uit 40-45 leden. De doelstelling van onze club komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk van Rotary: "Service Above Self".


Bij Rotary betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving, en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale of globalere fundraising projecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. En ook door bezinning op het eigen professionele en maatschappelijk functioneren. De opzet van de Rotary organisatie nodigt daartoe uit. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de hele wereld - op basis van het essentiële beginsel: dienstbaarheid.

Onderlinge vriendschap verschaft de basis voor open gedachtenwisseling en hechte samenwerking.


Als u dit aanspreekt is het misschien interessant voor u meer informatie over onze Rotaryclub te verkrijgen. Die willen wij u graag geven. Bovenaan deze pagina vindt u contactgegevens.

KEEP THE HEARTBEAT GOOI-ING

Play video

Keep the Heartbeat GOOI-ing!!

Red levens, leer reanimeren

In Nederland krijgen dagelijks 40 mensen een hartstilstand. Omstanders kunnen levens redden! Als ze kunnen reanimeren tenminste.

Keep the Heartbeat going!

Als op middelbare scholen reanimatieonderwijs wordt gegeven kan straks elke burger reanimeren. In Nederland leerden al ruim 50.000 leerlingen reanimeren. De Hartstichting zet zich hiervoor in. Een Rotaryclub in Maastricht heeft dit opgepakt en het project Keep the heartbeat going genoemd.

Keep the Heartbeat Gooi-ing

Met Keep the Heartbeat Gooi-ing wil Rotary Naarden/Bussum duurzaam reanimatieonderwijs in 't Gooi op de kaart zetten. Reanimatieonderwijs niet (alleen) als eenmalig project, maar als duurzaam onderdeel van het schoolprogramma.

Het Wellant bijt het spits af!!

In het Wellant College in Naarden zijn 6 leraren getraind als instructeur, en hebben op 17 december '19 bijna 220 studenten reanimatieonderwijs van hun eigen docenten gehad!! Trots kregen ze allemaal hun certificaat. Burgemeester Han ter Heegde opende het feestelijk evenement.

Bezoek voor meer informatie ook de Hartstichting.

Lees méér

17e Gooise Verhalen Wedstrijd

De 17e Gooise Verhalen Wedstrijd komt er aan!!

Ook dit jaar organiseert Rotary Naarden-Bussum weer de Gooise Verhalen Wedstrijd. Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs uit Naarden, Bussum en omstreken worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

De opzet van de Gooise Verhalen Wedstrijd is als volgt:

Alle activiteiten vinden plaats in het Nederlands Vesting Museum in Naarden.

Voor de deelnemers is er op woensdagmiddag 18 maart een inspirerende workshop creatief schrijven met twee bekende kinderboekenauteurs. Deze worden later nog bekend gemaakt.

De schrijfwedstrijd zelf vindt plaats op woensdagmiddag 1 april.

Begin juni vindt de prijsuitreiking plaats. Ook hiervoor wordt een aansprekende persoon uitgenodigd om de uitreiking luister bij te zetten.

Er wordt één thema aangedragen dat de kinderen naar eigen wens kunnen uitwerken in een verhaal van 500-1250 woorden. Een professionele jury zal de anonieme inzendingen beoordelen en de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs bepalen. Voor de winnaar is er naast een persoonlijke prijs een klassenprijs.

De beste tien verhalen worden zoals gebruikelijk afgedrukt in een speciaal uitgegeven Gooise Verhalen Wedstrijd Boek. 

Wil je deelnemen? Bezoek de website www.gooiseverhalenwedstrijd.nl

lees meer!

Wilt u meer weten over onze Rotaryclub? Wij informeren u graag!