Welkom op de website van Rotary Club Naarden-Bussum. Interesse? Neem gerust contact met ons op!

Rotaryclub Naarden-Bussum

Inhuldigingsdag 2015 - Naarden

Rotaryclub Naarden-Bussum bestaat uit 40-45 leden. De doelstelling van onze club komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk van Rotary: "Service Above Self".


Bij Rotary betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving, en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale of globalere fundraising projecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. En ook door bezinning op het eigen professionele en maatschappelijk functioneren. De opzet van de Rotary organisatie nodigt daartoe uit. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de hele wereld - op basis van het essentiële beginsel: dienstbaarheid.

Onderlinge vriendschap verschaft de basis voor open gedachtenwisseling en hechte samenwerking.


Als u dit aanspreekt is het misschien interessant voor u meer informatie over onze Rotaryclub te verkrijgen. Die willen wij u graag geven. Bovenaan deze pagina vindt u contactgegevens.

KEEP THE HEARTBEAT GOOI-ING

 Keep the Heartbeat GOOI-ing!!


Red levens, leer reanimeren

In Nederland krijgen dagelijks 40 mensen een hartstilstand. Omstanders kunnen levens redden! Als ze kunnen reanimeren tenminste.

Keep the heartbeat going!

Als op middelbare scholen reanimatieonderwijs wordt gegeven kan straks elke burger reanimeren. In Nederland leerden al ruim 50.000 leerlingen reanimeren. De Hartstichting zet zich hiervoor in. Een Rotaryclub in Maastricht heeft dit opgepakt en het project Keep the heartbeat going genoemd.

Keep the Heartbeat Gooi-ing

Met Keep the Heartbeat Gooi-ing wil Rotary Naarden/Bussum reanimatieonderwijs in 't Gooi op de kaart zetten.

Wat willen we bereiken?

Alle jongeren in 't Gooi krijgen reanimatieonderwijs zodat een nieuwe generatie klaarstaat om te reanimeren als er iemand ieen hartstilstand krijgt. Reanimatieonderwijs moet verankerd worden in het onderwijs.

Lees méér

Verhalenwedstrijd 2019

Wick Kolff uit Bussum wint de
Gooise Verhalenwedstrijd weer

NAARDEN/BUSSUM – Het is nog nooit eerder gebeurd, maar Wick Kolff van de Katholieke Montessorischool uit Bussum deed het: hij won voor de tweede keer de Gooise Verhalenwedstrijd.

De jury – die bij de beoordeling de namen van de deelnemers niet kent – roemde het verhaal Op reis van Wick vanwege de stijl en de originaliteit.  De tweede prijs ging naar Fien van Rhee van de Emmaschool uit Bussum. De derde prijs was voor Aleid Kolff, ook van de Montessorischool uit Bussum. In totaal deden vijftig leerlingen van Gooise scholen mee aan deze wedstrijd.

De prijzen werden uitgereikt door locoburgemeester Alexander Luijten van de gemeente Gooise Meren, Rotary-gouverneur  Nel Sangers en voorzitter RC Naarden-Bussum Johan Vroegindeweij.

De drie winnende verhalen en nog tien andere zijn gebundeld in een boekje met de titel Op reis. Wick Kolff mag als winnaar daarnaast ook nog met zijn hele klas een feestelijke vaartocht maken door de Vesting Naarden.

De Rotaryclub Naarden-Bussum organiseert al zestien jaar de Gooise Verhalenwedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8 van scholen uit de regio. Doel is de bevordering van taalontwikkeling  ook om kinderen zich te laten verplaatsen in leeftijdsgenoten in andere culturen. De leerlingen schreven op hun laptops een verhaal dat aansluit bij een tentoonstelling over Zuid-Afrika, die in de herfst in het Nederlands Vestingmuseum te zien zal zijn.

lees meer!

Wilt u meer weten over onze Rotaryclub? Wij informeren u graag!