© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie

Welke acties

Project kindertehuis in Roemenië

Sportschool in Knysna Zuid Afrika

Project ‘Operation Operations’ in Bukedea Uganda

Totstandkoming van de Dorpsboerderij in Nieuwkoop

Meet en Greet

Ondersteuning lokale sportclubs en verenigingen

Jazz aan de Plazz

Otterloop

Welke doelen

Verbeteren van de levensomstandigheden van weeskinderen in Roemenië

Kinderen uit de townships in teamverband laten sporten om hen structuur en vriendschap te laten ervaren

Kinderen in Uganda die door een foutieve injectie gehandicapt zijn geraakt en door middel van een operatie een beter leven krijgen

Vele jaren hebben wij de oude kinderboerderij in Nieuwkoop ondersteunt met geld en menskracht om de kinderboerderij te vernieuwen en om te bouwen tot de huidige dorpsboerderij in Nieuwkoop

Statushouders binnen de gemeente Nieuwkoop in contact brengen met bedrijven met als doel sollicitaties te faciliteren die kunnen leiden tot werk

Ondersteuning van diverse sportclubs na coronatijd ter versteviging van de clubkas

Fundraiser “Jazz aan de Plazz”, een jaarlijks jazz-festival aan de Nieuwkoopse plassen

Otterloop: Jaarlijks wandelevenement als fundraiser voor diverse lokale en internationale doelen