© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

IDENTITEIT ROTARYCLUB RHOON-BARENDRECHT

Identiteit Rotary Club Rhoon-Barendrecht

Rotary Club Rhoon-Barendrecht is een dynamische en enthousiaste serviceclub gevestigd in de regio Rotterdam Rijnmond, die zich met toewijding inzet voor het welzijn van mensen, zowel lokaal als wereldwijd. Onze clubleden delen een diepe passie en betrokkenheid om een positieve impact te maken op de levens van anderen, onder het motto "Service Above Self". Bij Rotary draait het om het geven van jezelf, je tijd en je expertise om bij te dragen aan de gemeenschap.

Het centrale thema dat de kern van onze filantropische inspanningen vormt, is "Gelijke kansen voor ieder kind". Dit thema resoneert door al onze projecten en initiatieven en leidt ons in ons streven om kinderen te ondersteunen en een toekomst te bieden vol mogelijkheden. We geloven dat ieder kind het recht heeft op een eerlijke start in het leven, ongeacht hun achtergrond, omstandigheden of kansen.

Als lid van Rotary Nederland en Rotary International maken we deel uit van een krachtig wereldwijd netwerk dat zich inzet voor humanitaire doelen en positieve veranderingen. Meer informatie over Rotary is te vinden op www.rotary.nl.

Onze Rotary Club Rhoon-Barendrecht bestaat uit ongeveer 40 gedreven leden die samen een hechte gemeenschap vormen. Ons fundament is gebouwd op kameraadschap, onderling vertrouwen, verbinding en gezelligheid. We zijn een diverse groep met rijke levenservaring en wijsheid, waar vriendschap en onderling vertrouwen de basis vormen voor onderlinge ondersteuning.

De diversiteit van onze leden weerspiegelt de verscheidenheid aan levensovertuigingen, afkomst en beroepen. We komen wekelijks samen in het prachtige kasteel van Rhoon, waar we uiteenlopende onderwerpen bespreken en van elkaar leren. Binnen onze club vertegenwoordigen we verschillende beroepsgroepen, en we richten ons op leden vanaf 30 jaar.

Als serviceclub zijn we actief betrokken bij diverse lokale projecten die bijdragen aan de cohesie van onze gemeenschap. Daarnaast organiseren we jaarlijks een groot sociaal evenement dat niet alleen financiële steun genereert, maar ook aansluit bij onze filantropische doelen. De geselecteerde goede doelen dienen te voldoen aan specifieke criteria, waaronder de mogelijkheid om een tastbaar verschil te maken en onze betrokkenheid op de voet te volgen. Bij voorkeur richten we ons op goede doelen binnen onze regio, altijd met het oog op het thema "Gelijke kansen voor ieder kind".

Onze club heeft een rijk programma met hoogwaardige activiteiten en evenementen tijdens onze wekelijkse dinsdagavondbijeenkomsten. We organiseren onder andere inspirerende beroepenpraatjes, delen persoonlijke levensverhalen, houden informele bijeenkomsten en bezoeken bedrijven om onze leden te verrijken en te informeren.

Voor verdere informatie en interesse om betrokken te raken, nodigen we geïnteresseerden uit om contact op te nemen met Paul Velders, voorzitter, e-mail: paul.velders@axoft.nl