© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary en ANBI

Rotary en ANBI

De Stichting Community Service van de Rotaryclub Roelofarendsveen (Alkemade) kent de zogenaamde ANBI status.

1. Tenaamstelling:
Stichting Community Service Rotary Roelofarendsveen (Alkemade)

2. RSIN nummer:
803744353

3. Contactgegevens:
Veerstraat 39, 2377 AP Oude Wetering
Email: notaris@vonhertzberg.nl
tel. 071-3319115
Kvknr. 41167330

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: de heer O.W.D.C. (Otto) von Hertzberg
Penningmeester/Secretaris: de heer P.  (Peter) het Lam

De jaarlijkse wisselende bestuursleden:
De voorzitter van de club: Mevrouw Y. (Yvonne) Hoogenboom (seizoen 19-20)
De voorzitter van de avenue community service: Mevrouw E. (Elvire) Kuijck. (seizoen 19-20)5. Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om de gelden die haar door de Rotaryclub ter beschikking worden gesteld op een zo verantwoord mogelijke wijze terechtkomen bij de organisaties die in de doelstelling van de stichting worden beschreven. Zij laat zich daarbij leiden door de adviezen van de clubavenue “community service” en het bestuur van de club en de Stichting.


6. Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning en/of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden in het kader van deze stichting.

7. De doelstelling
De doelstelling van de stichting is als volgt in de statuten vastgelegd:
De stichting heeft ten doel: steun te verlenen aan community service doeleinden van de “Rotary Club Roelofarendsveen” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden binnen de “Rotary Club Roelofarendsveen” en daarbuiten door het voeren van activiteiten in de ruimte zin des woords.


8. Uitgeoefende activiteiten
Deze worden nader omschreven onder projecten.
Al een aantal jaren zijn de fundraisingsactiviteiten geconcentreerd op de organisatie van de inmiddels traditionele Poldertocht in september met de gezamenlijke Ijsvereningingen in de gemeente Kaag en Braassem, waarbij de opbrengst grotendeels bestemd is voor het Lilianefonds.
Daarnaast wordt er al een aantal jaren een Pub-Quiz georganiseerd. De ontvangende partij verleent in dat jaar hulp en ondersteuning bij de organisatie.

9. Financiële verantwoording
Deze verantwoording wordt opgenomen onder financiën Stichting Community Service.