© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Gezamenlijke zitting

In de gezamenlijke bijeenkomst met Rotaryclub Sittard-Geleen deux Villes hebben we gesproken over ideeën met betrekking tot fundraising en over de uitdaging nieuwe, jongere leden (leeftijd 40-45 jaar) te vinden. Wat fundraising betreft zijn enkele interessante ideeën geopperd, die ongetwijfeld verdere uitwerking zullen krijgen, maar interessanter was de inbreng van jongere leden over het tweede onderwerp. Het commentaar liet zich in tweeën splitsen:

1) bij bijeenkomsten in aanwezigheid van nieuwe c.q. aspirant leden kan meer aandacht worden gegeven aan de sociale projecten die door de club worden uitgevoerd; deze zijn zeer inspirerend!

2) Rotary kampt met het bredere maatschappelijke probleem dat jonge mensen zich niet teveel willen binden. De suggestie werd gedaan na te denken over de mogelijkheid van een wat lossere verbinding met de club; te denken valt aan 10 maal aanwezigheid per jaar en deelname aan geselecteerde projecten. Dit zou aan leden met een drukke baan en een jong gezin meer flexibiliteit bieden, terwijl de verbinding met de club toch blijft bestaan (en later, al dan niet, kan leiden tot een meer regelmatige deelname). Food for thought voor beide clubs en zeker iets dat vorm kan worden gegeven!