• Het Rodion Trio - Mariadal Concert 22 maart 2019
  • Noa Wildschut tijdens het Mariadalconcert van 16 maart 2018 19:30
  • Ragazze Quartet
  • Culinaire Fietstocht
  • Fuse in de kapel
  • Fuse
  • Mariadal
  • Jeugduitwisseling: een speerpunt voor RC Roosendaal-Donkenland
  • "Opschonen" van de natuur door RC Roosendaal-Donkenland
Welkom op de site van Rc Roosendaal-Donkenland

Het Mariadalconcert

Het belangrijkste goede doel dat Rotaryclub Roosendaal-Donkenland dit jaar ondersteunt is:

Stichting “help Burkina Faso”.


Deze stichting is in 1999 opgericht door Drs J Theunissen , oud leraar aan het Norbertus College te Roosendaal. In de bijna 20 jaar van het bestaan heeft deze stichting een groot aantal projecten in Burkina Faso gerealiseerd en heeft daardoor te plekke 2 contact personen die voor de goede uitvoering/werking van deze projecten zorgen.


Op zondag 9 september fietsen we vanaf 11:00u tot 13:00 uur vanaf "Mariadal"nieuwsbrief april 2019

Deze maand vraag ik aandacht voor Shelterbox en Rotary Doctors. Beide organisaties zijn zelfstandig, maar sterk verbonden aan Rotary.

ShelterBox zet zich wereldwijd in voor slachtoffers van natuurrampen en conflicten. Het gaat dan om het verschaffen van een (tijdelijk) thuis en aanvullende middelen. De Nederlandse tak van deze organisatie bestaat nu 10 jaar, een jubileum! Kenmerkend voor de hulp in de eerste jaren was de groene container met daarin een tent en hulpgoederen. Tegenwoordig worden ook ShelterKits beschikbaar gesteld. Daarin zitten gereedschap en materialen om verwoeste huizen weer op te bouwen. Zo kan beter maatwerk worden geleverd. Voor meer informatie ga je naar www.shelterbox.nl.

 

Rotary Doctors is een andere jubilaris (25 jaar). Oorspronkelijk zorgden zij voor het uitzenden van medische professionals naar landen waar dat nodig was. Die tijd ligt achter ons. Zij werken nu aan het opleiden van lokale artsen, tandartsen en verpleegkundigen in diezelfde landen, waarbij de focus ligt op de Hoorn van Afrika. Alleen in noodgevallen wordt mee gedokterd. Dit aangepaste beleid is naar mijn idee een goede keus. Zie ook www.rotarydoctors.nl.

Lees verder

Komende clubavond

Woensdag 10 april: CuliCult-avond 

Jaarthema

”Nog vele jaren!” is het thema van voorzitter Steven Bakker