• Het Rodion Trio - Mariadal Concert 22 maart 2019
  • Noa Wildschut tijdens het Mariadalconcert van 16 maart 2018 19:30
  • Ragazze Quartet
  • Culinaire Fietstocht
  • Fuse in de kapel
  • Fuse
  • Mariadal
  • Jeugduitwisseling: een speerpunt voor RC Roosendaal-Donkenland
  • "Opschonen" van de natuur door RC Roosendaal-Donkenland
Welkom op de site van Rc Roosendaal-Donkenland

Het Mariadalconcert

Het belangrijkste goede doel dat Rotaryclub Roosendaal-Donkenland dit jaar ondersteunt is:

Stichting “help Burkina Faso”.


Deze stichting is in 1999 opgericht door Drs J Theunissen , oud leraar aan het Norbertus College te Roosendaal. In de bijna 20 jaar van het bestaan heeft deze stichting een groot aantal projecten in Burkina Faso gerealiseerd en heeft daardoor te plekke 2 contact personen die voor de goede uitvoering/werking van deze projecten zorgen.


Op zondag 9 september fietsen we vanaf 11:00u tot 13:00 uur vanaf "Mariadal"nieuwsbrief mei 2019

Het afgelopen jaar heb ik alle clubs in ons district mogen bezoeken. Allemaal duidelijk herkenbaar als Rotaryclub en tegelijk allemaal anders. Tijdens mijn bezoek wilde ik discussiëren met de clubleden over de zichtbaarheid van de club en de plaats die de club inneemt in de maatschappij. Ik probeerde de clubs een spiegel voor te houden. Meestal leidde dat tot interessante discussies, maar ook kwam ik in clubs waar men niet begreep waar ik naartoe wilde. Mogelijk hebben zij mijn vragen ervaren als onderdeel van een inspectieronde; dat was uiteraard niet mijn bedoeling! 

Ik hoop met name dat het overgekomen is dat goede zichtbaarheid en een duidelijke maatschappelijke positie belangrijk zijn voor het voortbestaan en de vitaliteit van Rotary. Landelijk zetten we daar al op in, nu zijn de clubs aan zet wat mij betreft. De huidige tijd vraagt om transparantie en minder regelgeving. Rotary gaat daarin mee: minder druk op attendance, nieuwe vormen van lidmaatschap, mogelijkheden voor zelfaanmelding en nieuwe clubvormen die ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. Rotary wil er zijn voor alle leeftijden: Interact, Rotaract en Rotary. We kunnen en moeten nu doorpakken!

Lees verder

Komende clubavond

Woensdag 22 mei: Gemeenschappelijke avond met de moederclub: 18.30 uur  verzamelen op plein voor Karrenmuseum, Moerkantsebaan 52 te Essen, er is parkeergelegenheid

Jaarthema

”Nog vele jaren!” is het thema van voorzitter Steven Bakker