• Noa Wildschut Mariadal 16 maart 2018 19:30
  • Ragazze Quartet
  • Culinaire Fietstocht
  • Fuse in de kapel
  • Fuse
  • Mariadal
  • Jeugduitwisseling: een speerpunt voor RC Roosendaal-Donkenland
  • "Opschonen" van de natuur door RC Roosendaal-Donkenland
  • Onze leden en partners
Welkom op de site van Rc Roosendaal-Donkenland

Het Mariadalconcert

Het belangrijkste goede doel dat Rotaryclub Roosendaal-Donkenland dit jaar ondersteunt is:
Stichting “help Burkina Faso”.

Deze stichting is in 1999 opgericht door Drs J Theunissen , oud leraar aan het Norbertus College te Roosendaal. In de bijna 20 jaar van het bestaan heeft deze stichting een groot aantal projecten in Burkina Faso gerealiseerd en heeft daardoor te plekke 2 contact personen die voor de goede uitvoering/werking van deze projecten zorgen.

Op zondag 9 september fietsen we vanaf 11:00u tot 13:00 uur vanaf "Mariadal"


nieuwsbrief oktober 2018

Op de laatste informatiedag over jeugduitwisselingen van Rotary waren er veel jonge mensen. Het enthousiasme en de energie waren voelbaar. De jongeren hadden veelal ouders meegenomen. Omdat die niet altijd vertrouwd waren met Rotary heb ik kort verteld wat onze kernwaarden zijn en hoe Rotary is veranderd in de tijd. Dat bleek nuttig.

Elk jaar gaan 45 scholieren één jaar naar het buitenland, waarbij ze wonen in drie verschillende gastgezinnen. Eenzelfde aantal komt naar ons. Dat jaar is uiterst leerzaam. Het leidt tot meer wederzijds begrip en tot langdurige vriendschappen. Rotary organiseert ook kortdurende uitwisselingen: een schoolvakantie bij een gastgezin of een buitenlands zomerkamp.

Rotary doet meer voor jongeren. 

Lees verder

Komende clubavond

Woensdag 17-10-2018: Na-plaudern over het Lustrum en andere belangwekkende zaken

Jaarthema

”Nog vele jaren!” is het thema van voorzitter Steven Bakker