• ov.jpg
  • v
  • Het Rodion Trio - Mariadal Concert 22 maart 2019
  • Noa Wildschut tijdens het Mariadalconcert van 16 maart 2018 19:30
  • Ragazze Quartet
  • Culinaire Fietstocht
  • Fuse in de kapel
  • Fuse
  • Mariadal
Welkom op de site van Rc Roosendaal-Donkenland

De Culinaire Fietstocht

Dit jaar organiseert Rotaryclub Roosendaal-Donkenland haar jaarlijkse fietstocht op zondag 15 september waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor goede doelen.

De bekende culinaire fietstocht van ongeveer 35 km. met unieke tussenstops rondom Roosendaal is het vertrouwde  concept.

Het wordt ook dit jaar weer een verrassende dag, welke wordt afgesloten met een gezellige barbecue waarbij ook een loterij met mooie prijzen zal worden gehouden.

Verkorte weergave van het programma:

✓     11:00-13:00    Start culinaire fietstocht vanuit Roosendaal vanaf de Paterskerk aan de               Kade te Roosendaal

✓     17:00-20:00    BBQ met loterij

Het goede doel dat Rotaryclub Roosendaal-Donkenland dit jaar ondersteunt is:

Stichting GOED ONTMOET/VOEDSELBANK

De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij is om het product nog te verkopen. Voedselbank Goed Ontmoet verricht haar werkzaamheden conform de regels van het handboek voedselveiligheid. Door voldoende naleving uit een goedgekeurde Hygiënecode voldoet Goed Ontmoet aan haar wettelijke HACCP verplichtingen uit de verordening EG852/200 en beschikt over een inspectie certificaat.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen, die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Goed Ontmoet garandeert, dat de geschonken producten niet meer voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

Met de hulp van 140 vrijwilligers worden wekelijks 800 klanten ontvangen. Om deze logistieke operatie ook in de toekomst goed uit te kunnen blijven voeren is een aanpassing van het magazijn noodzakelijk. Een onderdeel hiervan is de plaatsing van een Portakabin waarmee snel en met lage kosten in noodzakelijke wacht- en vergaderruimte kan worden voorzien.

Met de opbrengst van onze fietstocht (door middel van kaartverkoop en sponsorbedragen) willen we graag een groot bedrag ter beschikking stellen aan deze Stichting.

nieuwsbrief november 2019

Rotary en jongeren hebben op veel gebieden contacten met elkaar. Deze contacten zijn van belang om het imago van Rotary te verbeteren en de contacten met nieuwe generaties aan te scherpen.
Om dit onderwerp eens in het zonnetje te zetten heb ik de volgende inventarisatie gemaakt die laat zien welke contactvormen we met jongeren hebben:

-    Interact: via middelbare scholen worden de maatschappelijke waarden van samenwerken voor mens en instelling versterkt. In ons district is Interact een speerpunt. De ontwikkelingen zijn hoopvol.

-    Rotaract: jongeren vanaf 18 jaar werken samen met lokale Rotaryclubs om zich verder te ontwikkelen op velerlei gebied.

-    Rotary Youth Leadership Award: jonge mensen van 18 tot 26 jaar die een weekend lang uitgedaagd worden om hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Assessoren en Rotaryleden hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol.

Lees verder

Komende clubavond

Woensdag 20 november: Ladiesnight met Prof Dr. Koen Ottenheym

Jaarthema

"Ieder zijn stokpaardje" is het thema van onze voorzitter Mark van der Harst