© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over Rotary Sliedrecht

Geschiedenis

De eerste lokale Rotary serviceclub werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago, Verenigde Staten, door de advocaat Paul Harris. Er zijn momenteel lokale Rotary clubs in 165 landen (meer dan 200 regionale gebieden) en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,22 miljoen leden.

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

Rotary in Nederland

In 1923 werd een eerste Nederlandse club opgericht in Amsterdam. Nederland telde op 11 juni 2010 484 clubs en 19.910 leden. Rotary International heeft de wereld ingedeeld in geografische gebieden. Per 1 juni 2010 zijn er 533 zogenaamde districten in de wereld. Ieder district heeft een door de President van Rotary International benoemde vertegenwoordiger, de district governor, ofwel de gouverneur. Nederland is verdeeld in zeven districten met ieder een autonome gouverneur.

Activiteiten

Leden worden aangespoord zich bezig te houden met vijf hoofdactiviteiten, ook wel 'avenues of service' genoemd:

→ community service, het ondersteunen van goede doelen.

→ club service, het functioneren van de eigen club.

→ international service, de relaties met gelijkgestemden internationaal.

→ vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.

→ new generation service, het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de andere vier belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken.

De rotarian

Elk rotary-lid is door middel van zijn of haar beroep en de daarmee samenhangende expertise, dienstbaar aan de samenleving. Door het lidmaatschap wordt een classificatie (beroepscategorie) bezet. Het Rotarylidmaatschap is niet vrijblijvend. De invulling van Vocational Service is dan ook een veelzijdige aangelegenheid binnen Rotary International, waar ieder lid op eigen wijze een inbreng kan hebben!

Four-Way Test

Het volgen van de Four-Way Test toets is bedoeld om een goede invulling van Vocational Service garanderen. De ‘Four-Way Test’, wereldwijd opgevolgd door rotarians in hun zakelijke leven, werd bedacht door rotarian Herbert J. Taylor in 1932. De oorspronkelijke tekst luidt:

· Is it the truth?

· Is it fair to all concerned?

· Will it build goodwill and better friendships?

· Will it be beneficial to all concerned?

In het Nederlands:

· Is het waar?

· Is het billijk voor alle betrokkenen?

· Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

· Komt het alle betrokkenen ten goede?