© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox

Leden Rotary Terneuzen

Rotary club Terneuzen heeft zo`n 30 leden, met een grote diversiteit aan branches. Voorzitter is op dit moment Jos Verschueren, met als thema: CONSOLIDATIE.

Prachtige opbrengst Shelterbox

De 4 Rotary clubs in Zeeuws Vlaanderen kwamen direct in actie na de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Met het Shelterbox project werd dankzij zeer gulle bijdragen van burgers en bedrijven een geweldig bedrag opgehaald, ruim € 100.000,--(na de uitreiking van de cheque aan Shelterbox zijn er nog donaties binnengekomen). Op verschillende locaties in de regio werd door leden van de Rotary clubs getoond wat er in een Shelterbox zit. Deze boxen worden ingezet direct na een ramp, heel belangrijk voor mensen die plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben. Op 8 maart 2023 werd de opbrengst symbolisch overhandigd aan een vertegenwoordiger van Shelterbox Nederland. De volgende reactie kwam van Shelterbox Nederland: ``Men zegt wonderen bestaan niet, maar al die mensen hebben ongelijk. U heeft samen het tegendeel bewezen. Het is namelijk wel degelijk een wonder dat, aangespoord onder bezielende leiding van een aantal bevlogen initiatiefnemers, de Rotarians in Zeeuws Vlaanderen dit hebben bereikt. Dankbaarheid en erkentelijkheid komt u allen toe.``

Rotary steun voor uw project?

We ontvangen regelmatig verzoeken voor een financiële bijdrage voor diverse doelen. Omdat wij niet alle aanvragen kunnen honoreren moeten wij hier keuzes in maken. Wij beoordelen de ontvangen aanvragen op drie momenten in het jaar: 1 maart, 1 juni en 1 november. Stuur uw aanvraag naar rotaryclub.terneuzen@gmail.com. Binnen 1 maand na de eerstvolgende beoordelingsdatum ontvangt u van ons bericht of wij uw aanvraag kunnen honoreren. U kunt ook het contactformulier invullen dat u vindt onder het item `bestuur` boven aan deze pagina.

Terneuzen, stad aan het water