© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox
Rotary in actie voor Shelterbox

Leden Rotary Terneuzen

Rotary club Terneuzen heeft zo`n 30 leden, met een grote diversiteit aan branches. Voorzitter is op dit moment Jo Vandeputte met als thema: TRANSITIE.

Prachtige opbrengst Shelterbox

De 4 Rotary clubs in Zeeuws Vlaanderen kwamen direct in actie na de zware aardbeving in Turkije en Syrië. Met het Shelterbox project werd dankzij zeer gulle bijdragen van burgers en bedrijven een geweldig bedrag opgehaald, ruim € 100.000,--(na de uitreiking van de cheque aan Shelterbox zijn er nog donaties binnengekomen). Op verschillende locaties in de regio werd door leden van de Rotary clubs getoond wat er in een Shelterbox zit. Deze boxen worden ingezet direct na een ramp, heel belangrijk voor mensen die plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben. Op 8 maart 2023 werd de opbrengst symbolisch overhandigd aan een vertegenwoordiger van Shelterbox Nederland. De volgende reactie kwam van Shelterbox Nederland: ``Men zegt wonderen bestaan niet, maar al die mensen hebben ongelijk. U heeft samen het tegendeel bewezen. Het is namelijk wel degelijk een wonder dat, aangespoord onder bezielende leiding van een aantal bevlogen initiatiefnemers, de Rotarians in Zeeuws Vlaanderen dit hebben bereikt. Dankbaarheid en erkentelijkheid komt u allen toe.``

Wat doet Rotary?

Duizenden Rotary leden wereldwijd, waaronder in Terneuzen, zetten zich in voor waardevolle activiteiten, ten dienste van de ander. Vaak gebeurt dat in de eigen buurt, met ondersteuning van locale projecten, van vakantieplezier voor kinderen in armoede, tot een brunch voor mantelzorgers. Internationaal is Rotary actief in de vluchtelingenhulp en bestrijding van polio. 

Terneuzen, stad aan het water