© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Club Utrecht

Dichteres Antjie Krog op bezoek
Optreden Marike Jager
Donatie Voedselbank Utrecht
Statenjacht De Utrecht


Wie zijn wij?

Rotary Club Utrecht is de op één na oudste Rotaryclub in Nederland, opgericht op 13 maart 1923. Rotary Club Utrecht maakt deel uit van de wereldwijde vereniging die Rotary International heet. Maar de club is niet alleen oud, zij is ook springlevend met zo’n 45 leden. We komen wekelijks bij elkaar op de dinsdag tussen 17.45 en 19.45 in het centrum van Utrecht, en bij activiteiten.

Rotary is samen zijn en samen doen. Het ‘fellowship’ binnen een Rotaryclub, de sfeer van vriendschap, gesprek en respect is een belangrijke pijler. Het samen zijn, elkaar ontmoeten en anderen leren kennen. De leden komen uit uiteenlopende (beroeps)sectoren van de samenleving. Bij de wekelijkse bijeenkomsten spreekt er vaak iemand van buiten de club over maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke thema’s (en met discussie), of houdt één van de leden een inleiding.


Waar staan wij voor?

Rotary is wat heet een ‘serviceclub’, dat wil zeggen dat deze zich inzet voor maatschappelijke doelen en dienstverlening: het samen doen. Soms waren dit grote projecten als de bouw van het Utrechtse Statenjacht en de organisatie van Stick Together bij de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Momenteel werken we samen met het UAF, de in Utrecht gevestigde Stichting voor Vluchteling Studenten. Maar ook worden er regelmatig kleinere activiteiten georganiseerd met name voor Utrechtse jeugd. En nemen leden deel aan activiteiten die door andere worden georganiseerd zoals bij de World Cleanup Day. Internationaal steunen we al heel veel jaren de internationale Rotary actie: ‘ban polio de wereld uit’.


Meer informatie?

We staan midden in de Utrechtse samenleving en willen er vanuit de Rotary gedachte ook aan bijdragen. Als je meer wilt weten over de club of in contact wilt komen met ons, stuur dan mail naar rotaryclubutrecht@gmail.com.