© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Club Utrecht

Dichteres Antjie Krog op bezoek
Optreden Marike Jager
Donatie Voedselbank Utrecht
Statenjacht De Utrecht

Welkom op onze website!

Rotary Club Utrecht is de op één na oudste Rotaryclub in Nederland, opgericht op 13 maart 1923. Rotary Club Utrecht maakt deel uit van de wereldwijde vereniging die Rotary International heet. Maar de club is niet alleen oud, zij is ook springlevend met zo’n 45 leden. We komen wekelijks bij elkaar op de dinsdag tussen 17.45 en 19.45 in het centrum van Utrecht, en bij activiteiten.

Rotary is samen zijn en samen doen. Het ‘fellowship’ binnen een Rotaryclub, de sfeer van vriendschap, gesprek en respect is een belangrijke pijler. Het samen zijn, elkaar ontmoeten en anderen leren kennen. De leden komen uit uiteenlopende (beroeps)sectoren van de samenleving. Bij de wekelijkse bijeenkomsten spreekt er vaak iemand van buiten de club over maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke thema’s (en met discussie), of houdt één van de leden een inleiding.


Waar staan wij voor?

Rotary is wat heet een ‘serviceclub’, dat wil zeggen dat deze zich inzet voor maatschappelijke doelen en dienstverlening: het samen doen. Soms waren dit grote projecten als de bouw van het Utrechtse Statenjacht en de organisatie van Stick Together bij de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. Momenteel werken we samen met het UAF, de in Utrecht gevestigde Stichting voor Vluchteling Studenten. Maar ook worden er regelmatig kleinere activiteiten georganiseerd met name voor Utrechtse jeugd. En nemen leden deel aan activiteiten die door andere worden georganiseerd zoals bij de World Cleanup Day. Internationaal steunen we al heel veel jaren de internationale Rotary actie: ‘ban polio de wereld uit’.

Het lustrum

In maart 2023 bestaat Rotary Club Utrecht honderd jaar: op maandag 13 maart om precies te zijn. Elders op deze website staat kort de geschiedenis van onze club beschreven. Daarin is ook te lezen dat de Utrechtse club de tweede in Nederland was, een aantal weken nadat de eerste club in Amsterdam werd opgericht. Het betekent dat niet alleen Amsterdam en Utrecht hun honderdjarige bestaan gedenken in 2023, maar ook Rotary Nederland. Ter gelegenheid van dat honderdjarig bestaan worden tal van activiteiten ondernomen:


Vrijdag 10 maart: symposium rond het thema: ‘Sint Maarten revisited ’.

Utrecht is de stad van Sint Maarten, de heilige die zijn mantel deelde met iemand die er geen had. Een lichtend voorbeeld voor iedereen die ambities heeft om anderen te helpen, zoals ook de Utrechtse Rotary, die komend jaar 100 jaar bestaat. 

Het symposium dat op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 in de Leeuwenberg wordt gehouden, richt zich op de toekomst, en wat Rotary kan bijdragen aan de samenleving. Er zullen sprekers zijn en discussie, het geheel wordt afgesloten met een feestelijke borrel.

Op deze website leest u er meer over en kunt u zich ook opgeven:

http://www.rotaryutrecht100.nl/rotaryutrecht100


Zaterdagavond 11 maart is er een feestavond voor onze clubleden.


Zondag 12 maart neemt onze club, samen met de andere Utrechtse clubs, deel aan de landelijke Rotary estafette. Deze (emissieloze) Rotary estafette is op 28 januari in Amsterdam gestart en gaat van club naar club door het land; meer dan 5000 kilometer langs ruim 500 Rotary en Rotaract clubs. Op 12 maart vertrekken we vanuit Utrecht naar Harmelen op de fiets. We verzamelen bij de Nicolaikerk waar de Utrechtse beiaardier om 13.30 het 100-jaar Rotary lied zal spelen op het carillon van de Nicolaikerk (die van de Dom is in onderhoud).

Meer info?

We staan midden in de Utrechtse samenleving en willen er vanuit de Rotary gedachte ook aan bijdragen.


Als je meer wilt weten over de club of in contact wilt komen met ons, stuur dan mail naar rotaryclubutrecht@gmail.com.