© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Uitnodiging Parkinson Cafe
meer weten
Clublocatie Brownies&Downies - Iedere woensdag van 17.30 tot 19.30 uur
Naar website B&D
Overdracht gouverneursstokje
Lees meer

Welkom op de site van Rotaryclub Valkenswaard

Rotaryclub Valkenswaard

Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren (bron: Rotary Nederland).


Vriendschap en een sterke onderlinge band zijn voor ons voorwaarden om o.a. samen te kunnen werken aan projecten die een positieve bijdrage aan de samenleving leveren.
Daarvoor komen we minimaal een maal per week bij elkaar tijdens een gemoedelijke bijeenkomst met als motto "ieder lid heeft recht op jou aanwezigheid".

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we dan projecten waarbij fondsenwerving centraal staat, maar ook activiteiten waarbij onze leden actief de handen uit de mouwen steken om hulp te bieden aan medemensen die ondersteuning nodig hebben. We kijken hoe we ons kunnen inzetten voor goede doelen in Valkenswaard en de directe omgeving, maar ook voor internationale projecten.


Rotary Valkenswaard, met 26 leden, is een club met relatief veel jonge leden en een leeftijds opbouw van tussen de dertig en zeventig jaar, waar iedereen van harte welkom is.

Ieder lid van onze club heeft een actieve rol binnen onze club; in het bestuur of een van de avenues en in de commissies. Naast inzet voor onze medemensen hebben we tijd en aandacht voor ethiek, maatschappelijke discussies, presentaties van leden en niet-leden en zaken die onze onderlinge band versterken.

Samen proberen we de wereld een beetje mooier te maken. Door te helpen, te doneren, onze expertise te delen, te luisteren naar anderen, te inspireren en betekenis te hebben. Betekenis voor anderen, binnen en buiten de club.


“Service above self”; daar staan we voor en daar gaan we voor.

Rotaryclub Valkenswaard