© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuws

Persbericht

 

 

Gift van Rotary Veldhoven voor Stichting Leergeld

 

Veldhoven- Op 15 april reikt Rotary Veldhoven een cheque ter waarde van €2.000,- uit aan Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen.  De directe aanleiding tot deze schenking was de noodzaak voor Rotary om de tweewekelijkse bijeenkomsten van Rotary digitaal vorm te geven.

 

Erik Vannisselroy is voorzitter van Rotary Veldhoven: “We hoorden van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen dat in het afgelopen jaar heel vaak een beroep op haar werd gedaan. Veel gezinnen hebben te weinig en soms zelfs geen computers, tablets of laptops in huis. Dankzij de bemiddeling van Leergeld kregen de kinderen uit deze gezinnen een dergelijk apparaat waardoor zij toch thuisonderwijs kunnen volgen. Om ervoor te zorgen dat deze stichting haar goede werk voort kan zetten, doen we graag deze gift.”

 

Contact

Rotary Veldhoven komt om de week samen voor inspirerende clubavonden. Direct na de eerste coronamaatregelen werd besloten deze avonden digitaal voort te zetten. De link met Stichting Leergeld was daarmee snel gelegd. “Hoewel we er erg naar uitkijken om echt samen te zijn, is een digitale bijeenkomst een mooie manier om toch in contact te blijven met elkaar. Jammer genoeg is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zo kwamen we op het idee om de Stichting Leergeld te helpen, juist in deze tijd,” aldus Vannisselroy.

 

Rotary

Rotary is een internationale serviceorganisatie die zich richt op duurzame veranderingen in de samenleving. Wereldwijd zijn er ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen. De ruim 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen een wereldomvattend netwerk van professionals die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. In Nederland telt Rotary ruim 20.000 leden, verdeeld over 500 clubs. Rotary Veldhoven houdt al 41 jaar een naam hoog bij het ondersteunen van mooie maatschappelijke projecten in en rondom Veldhoven. Projecten worden vaak daadwerkelijk opgepakt met een hands-on-mentaliteit.

 

Leergeld

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen helpt op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die leven in gezinnen met weinig financiële middelen waardoor er geen geld is voor onder meer een fiets, laptop, schoolspullen, of lidmaatschap van een sportclub of de bibliotheek. Leergeld zorgt ervoor dat ook deze kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Leergeld doet dit, omdat deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en een gevoel van eigenwaarde. Alle kinderen heb recht op deze ontwikkeling. Leergeld komt altijd zelf bij een gezin kijken op welke manier zij het beste kan helpen. De stichting helpt kinderen nooit met contant geld. De kosten (of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier.

 

Leergeld is bij de uitvoering van haar werkzaamheden voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties door particulieren, bedrijven en instanties. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen wil Rotaryclub Veldhoven daarom van harte danken voor haar gulle bijdrage.

 

                                                                       ////////

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Vannisselroy, Voorzitter van Rotary Veldhoven (e.vannisselroy@trc-advocaten.nl of 040-2944500) en met Angela van Gerwen, Voorzitter van Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen, telefoon: 06-42175997.