• Duckrace Venlo 2016
  • Duckrace Venlo 2017
  • €10.000 voor Stichting Loeka
  • aftrap van de verkoop tulpenbollenEnd Polio Now
  • opschorting bijeenkomstenlees meer
  • BELEIDSPLANlees meer

R.C. Venlo Land van Gelre

Locatie: Grand Café de Maagdenberg

        Maagdenbergplein 11, 5915 CW  Venlo,
        tel. 077 351 32 94  (info@demaagdenberg.nl )

Bijeenkomsten: woensdag 18 - 20 uur.

 

Bestuur RC. Venlo Land van Gelre :

Voorzitter: Richard Binckhorst, ( richardb@ziggo.nl )

Secretaris: Remy Beuskens, ( remy@intermakelaars.com  )
        ======================

R.C. Venlo Land van Gelre

(deze kolom krijgt nog nadere invulling)