© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Rotary Vlielandkamp

Rotary Vlielandkamp 2022 afgelast!

Het zou het vijftigste Vlielandkamp zijn geworden. Helaas moeten wij melden dat het kamp in 2022 niet kan doorgaan. Ons werd duidelijk gemaakt dat groepsverblijf ‘De Vliehorst’ - sinds jaar en dag het onderkomen voor de Rotary Vlielandkampen - door onvoorziene omstandigheden niet voor ons beschikbaar is. Extra zorgelijk is het feit dat de (nieuwe) eigenaar ook geen garanties voor de toekomst wil afgeven in verband met een mogelijke bestemmingswijziging van het gebouw.
Inmiddels werken wij aan een alternatief voor dit veruit langstlopende jeugdproject binnen Rotary in Nederland en we streven ernaar om in 2023 weer een landelijk kinderkamp te organiseren. Blijf op de hoogte en klik hier voor het laatste nieuws.Nieuwsberichten

Naar overige nieuwsberichten
Wat is dat, het Rotary Vlielandkamp?

Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Zo'n tachtig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van acht dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie. De kinderen komen uit het hele land. Leden van de plaatselijke Rotaryclub brengen de kinderen van huis naar de boot in Harlingen en halen ze na het kamp weer op. Het kamp is gratis voor de deelnemende kinderen. De kosten worden betaald door de Rotaryclub.

Lees verder
Informatie voor Rotaryclubs

Rotaryclubs in heel Nederland kunnen ieder maximaal twee kinderen aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor een bedrag van € 450,-* per kind als bijdrage in de kosten. Voor de selectie zoeken clubs vaak contact met maatschappelijke instanties in hun omgeving, zoals o.a. Jeugdzorg, Stichting Leergeld, Humanitas, Leger des Heils, voedselbanken en scholen, die veel kinderen uit de bovengenoemde doelgroep kennen. Vind hier de aanmeldprocedure, informatie over verblijf en data, mogelijkheden voor sponsoring en de  ‘veelgestelde vragen’. *prijsaanpassing voorbehouden

Naar informatie voor Rotaryclubs


Kinderen aanmelden

Aanmelden van kinderen kan uitsluitend door een lid van een Rotaryclub via de op deze website geplaatste webformulieren. Vanaf 1 december kan worden aangemeld voor het kamp in het daaropvolgende jaar. Met een definitieve aanmelding 
verstrekt u direct de gegevens van de één of twee kinderen die door uw Rotaryclub zijn geselecteerd voor deelname aan het Vlielandkamp. Met een vooraanmelding geeft u te kennen dat uw Rotaryclub één of twee kinderen wil laten deelnemen aan het Vlielandkamp, maar nog geen kinderen heeft geslecteerd. Maak in dat geval uw aanmelding vóór 1 april definitief. 

Naar de aanmeldpagina


Informatie voor ouders

Als een kind voor deelname is geselecteerd, zal de contactpersoon van de plaatselijke Rotaryclub de ouders/verzorgers bezoeken om de gang van zaken rond de deelname uitleggen en om alle noodzakelijke gegevens te verzamelen. Het is van groot belang dat de organisatie geïnformeerd is over medicijngebruik en andere medische zaken, zoals overgevoeligheden en diëten. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de privacyregels. Vind hier informatie over wat de kinderen moeten meenemen naar het kamp en over de maatregelen die wij treffen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Naar informatie voor ouders


Verhalen van vorige Vlielandkampen

Wie veel beleeft heeft veel te vertellen. Na bijna vijftig jaar Vlielandkamp is er een bonte verzameling van veelal humoristische verhalen en anecdotes. Hoewel veel van de activiteiten al jaren meegaan, is toch iedere jaargang weer net een beetje anders. En vrijwel ieder kind komt blij terug van het Vlielandkamp. Al zou je dat bij het onvermijdelijke afscheid, na terugkeer in de haven van Harlingen, niet direct zeggen. Traantjes vloeien soms rijkelijk, zowel bij de kinderen als bij de 'juffen' en 'meesters' (achter de zonnebrillen) als men beseft dat de tijdens het kamp opgebouwde vriendschappen daar abrupt weer eindigen.  

Lees de verhalen


Fotoalbums en films

In de afgelopen jaren zijn tijdens de kampen veel foto’s gemaakt die met toestemming van de ouders/verzorgers in fotoalbums op deze website zijn geplaatst. Zo kunnen de (pleeg)kinderen met hun ouders/verzorgers na thuiskomst nog eens nagenieten. De albums worden hoog gewaarderd. Want een kind dat niet op een foto staat kan zijn/haar belevenissen tijdens het kamp nooit meer met iemand delen.

Bekijk de fotoalbums


Van het Vlielandkamp bestaan ook enkele films die een goed beeld geven van hoe het in het kamp toegaat.

Bekijk de films


ANBI

Stichting Rotary Vlielandkamp voldoet aan de eisen die verbonden zijn aan de ANBI-status.
Voor de publicatie klik hier


Privacyverklaring

Stichting Rotary Vlielandkamp hanteert een privacybeleid volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor onze Privacyverklaring klik hier