Informatie voor Rotaryclubs

Wat is dat, het Vlielandkamp?
Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die, om uiteenlopende redenen, zonder het kamp dat jaar niet met vakantie kunnen gaan. Lees hier de algemene informatie over het kamp.
Wat Rotaryclubs verder moeten weten
Lees hier de informatie die van belang is voor Rotaryclubs die kinderen willen aanmelden.
Informatie over verblijf en data 2019
Lees hier de actuele informatie over de kampperiodes.
Stappenplan deelname Vlielandkamp
Bekijk in dit stappenplan de stappen die achtereenvolgens door de club moeten worden gedaan om een kind te selecteren, aan te melden en te laten deelnemen aan het kamp.
Procedure aanmelden 2019
Lees hier alles over het aanmelden van kinderen, de voorwaarden, de datum waarop de vooraanmelding wordt geopend en de datum waarop de definitieve aanmelding uiterlijk in ons bezit moet zijn.
Kinderen aanmelden
Ga direct naar de aanmeldpagina
Vervoer kinderen naar/van Harlingen
Belangrijke informatie voor chauffeurs die kinderen naar Harlingen brengen of uit Harlingen ophalen.
Steun het Vlielandkamp...!
De deelnemersbijdrage dekt de kosten van het kamp niet volledig. Clubs die geen kinderen aanmelden kunnen een financiële bijdrage leveren. Ook bijdragen in de vorm van giften in natura of het sponsoren van een activiteit zijn meer dan welkom.
Veelgestelde vragen
Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen.