Kinder Filmboekenbal

Psst…Wil jij ook als een echte filmster over de rode loper lopen tijdens Film by the Sea? 

En kennismaken met kinderboekenschrijvers en ook nog dansen op een echt bal? Kom dan op dinsdag 17 september naar het Kinder FilmBoekenbal in CineCity in Vlissingen.

Hulp voor kinderen

Rotary Club Vlissingen zet zich in voor kinderen die hulp nodig hebben.

Met dit thema in het achterhoofd worden dit jaar vier activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Het ingezamelde geld zal ten goede komen aan stichtingen of verenigingen die beogen kinderen in nood te helpen. Welke dat zijn wordt nog in een later stadium bepaald.

Ondersteuningsloterij

RCV organiseert in samenwerking met andere Rotary

Clubs een loterij om geld in te zamelen voor Sri Lanka

Support

De loten worden uitsluitend aangeboden aan

Rotarians. Rotarians kunnen dit doel op twee manieren

ondersteunen, namelijk door een of meerdere loten te

kopen á €50,- en meedingen naar de prijs, of door een

donatie te doen van minimaal € 20,-.

Uit elke 100 verkochte loten van € 50,- trekken wij één lot.

Op dat lot valt dan de prijs: een volledig verzorgde reis

naar Sri Lanka voor twee personen!

 De trekking zal plaats vinden op maandag 2 oktober 2017.