Activiteiten 2017

Zaterdag 17 juni

Midzomernachtfeest Rotaryclub Vlissingen


Gecanceld wegens te weinig aanmeldingen.

Volgend jaar lukt het hopelijk wel!

Hulp voor kinderen

Rotary Club Vlissingen zet zich in voor kinderen die hulp nodig hebben.

Met dit thema in het achterhoofd worden dit jaar vier activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Het ingezamelde geld zal ten goede komen aan stichtingen of verenigingen die beogen kinderen in nood te helpen. Welke dat zijn wordt nog in een later stadium bepaald.


De volgende activiteiten worden georganiseerd :

Juni 2017 – Midzomernachtfeest

September 2017 – Kids by the Sea

December 2017 – Kerstdiner Ter Reede

Januari 2018 – Nieuwjaars Strandwandeling

.

Ondersteuningsloterij

RCV organiseert in samenwerking met andere Rotary
Clubs een loterij om geld in te zamelen voor Sri Lanka
Support
De loten worden uitsluitend aangeboden aan
Rotarians. Rotarians kunnen dit doel op twee manieren
ondersteunen, namelijk door een of meerdere loten te
kopen á €50,- en meedingen naar de prijs, of door een
donatie te doen van minimaal € 20,-.
Uit elke 100 verkochte loten van € 50,- trekken wij één lot.
Op dat lot valt dan de prijs: een volledig verzorgde reis
naar Sri Lanka voor twee personen!
 De trekking zal plaats vinden op maandag 2 oktober 2017.