© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RC WAGENINGEN

Hét Vrijheidsconcert gaat door ...
Meer informatie
Zeer geslaagde avond voor mantelzorgers
Lees meer ...
Diner voor mantelzorgers
Lees meer ...
Geef een bord bij Wagenings Wijngoed
Lees meer ...
Groot diner voor 150 mantelzorgers
Lees meer ...
Picknickbanken Leger des Heils
Lees meer ...
Trots op Geert van Rumund
Lees meer ...
Koningsdag op RTV Rijnstreek
Lees meer ...
Bedankt mantelzorgers
Lees meer ...

Rotary Club Wageningen

Aan het woord de voorzitter van Rotaryclub Wageningen 2021 - 2022: Hans de Nijs

 

THEMA 2021/22

“Na 1,5 jaar in de greep te zijn gehouden door Corona met al haar beperkingen, willen we graag terug naar ‘normaal’. De gestelde restricties nemen in snel tempo af en met de start van het nieuwe Rotary jaar ziet het er naar uit dat het allemaal weer kan. In mijn optiek horen we dan ook maar één ding te doen: simpelweg STARTEN. Vandaar het thema voor 2021/22: LET´S GET IT STARTED.

 

WAT BRENGT 2021/22

Afgelopen jaar hebben we ondanks alle beperkingen nog op een bijzondere manier inhoud weten te geven. We hebben elkaar nog beter leren kennen en de aanwezige plannen zijn inmiddels nog rijper om direct uitgevoerd te worden. Eigenlijk een perfecte basis om het nieuwe Rotaryjaar te starten.

 

Zo staan het ‘vrijwilligersdiner’ en het ‘vrijheidsconcert’ hoog op de agenda. Sterker nog: hoe mooi zou het zijn wanneer dit jaarlijks terugkerende events worden? De Marinierskapel der Koninklijke Marine heeft reeds toegezegd om jaarlijks op Koningsdag in Wageningen acte de presence te geven. Aan ons om hier het maximale uit te halen. Voor 2021/22 zal dit eindelijk gaan gebeuren in samenwerking met het Duitse Musikkorps der Bundeswehr. Een event in eerste instantie voor de gemeenschap, maar als het even kan ook nog als fundraise event voor een goed doel. Een event met tevens een internationaal karakter, want het wordt sterk ondersteund door onze zusterclub Rotary Club Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge in Duitsland.

Met onze zusterclub gaan we dit jaar overigens nog intensiever samenwerken. Niet enkel gaan we dit jaar weer familiair bij ze op bezoek, maar een tweede project zal eveneens samen handen en voeten worden gegeven, namelijk een End Plastic Puzzel.

 

De ambities van Rotary International voor de bescherming van ons leefmilieu, van de stichting End Plastic Soup en van de Plastic Soup Foundation gaven inspiratie voor onze ambitie, namelijk om de gemeenschap nog verder te overtuigen van de nadelige eigenschappen van plastic, zeker als het afval in onze leefomgeving terecht komt i.p.v. in de recycling.

 

Dit gaan we doen door een unieke puzzel uit te brengen die met lokale kunstenaar(s) en met lokaal herkenbare beelden wordt gemaakt.

Met de promotie en verkoop van deze puzzels verwachten we een substantieel bedrag bij elkaar te brengen dat (samen met onze zusterclub) bij zal dragen aan de beëindiging van plastic overlast.

Een geweldig project dat de Rotary Avenues van Community, Youth, International en Club verbindt.

 

CLUB SERVICE

Aangezien deze projecten veel energie vergen, is het zaak met elkaar optimale aansluiting te houden. Fellowship zal dan ook dit jaar weer optimale aandacht krijgen. Het ‘running diner’ en kerstdiner staat als vanzelfsprekend op de agenda. Maar wellicht kunnen we dit Rotaryjaar weer ruimte vinden voor een reisje. Bijvoorbeeld een overzichtelijk wijnreisje of een meerdaags zeilevent waar de ‘oudere’ leden nog goede herinneringen aan hebben.

 

Niet te vergeten zullen we dit jaar ons uitgestelde lustrum (60 jaar!) met een feest en fantastisch lustrumboek vieren.

 

Ook onze (levens)partners vergeten we dit jaar niet. Tenslotte zijn zij het die al onze energie van dichtbij meemaken en ons bij regelmaat moeten missen. Met mooie (thema) avonden zullen we ze verleiden aanwezig te zijn waarna achteraf volop ruimte is voor hapje en een drankje.

VOCATIONAL SERVICE

Wellicht de mooiste maar tevens de meest onderbelichte Avenue van Rotary is Vocational. Onder Vocational verstaan we de wijze waarop we onze (beroeps)kwaliteiten gebruiken voor Rotary. Aan de andere kant kunnen we via de uitgangspunten van de ‘Rotary 4-way test’ ons dagelijks functioneren toetsen middels de vragen: is het zo, mag het zo, kan het zo, moet het zo…?

 

Onderdelen van Vocational als beroepspraatjes, levensberichten en dilemma’s zullen ook dit jaar aandacht krijgen. Nadruk zal liggen in januari: de traditionele Vocational maand. Om nog meer idee te krijgen bij wat ons bezig houdt, heb ik het idee opgepakt dat elke avond gestart wordt met de persoonlijke muziek van een lid. Deze ligt vervolgens toe waarom juist dit nummer of deze muziek hem/haar raakt. Inschrijving zal via de notulen/wijnlijst gebeuren.

Middels de Clubs van Zes hebben we gelegenheid voor goede Fire Side gesprekken. Deze zijn dit jaar weer volledig willekeurig samengesteld met een bevlogen trekker.

 

ONS IMAGO

Als Rotary hebben we in de jaren een imago opgebouwd dat voor ons deuren opent, maar helaas ook wat afstandelijkheid met zich mee brengt. Het is dan ook mijn ambitie om Rotary wat laagdrempeliger te maken. De juiste communicatie kan ons hierbij ondersteunen.

Met inmiddels een vernieuwde website zijn we goed bezig maar we mogen nog meer inzetten op social media. Hierdoor kunnen we meer laten zien waar we mee bezig zijn, kunnen we onze bereikbaarheid vergroten en kunnen we meer gevonden worden ter ondersteuning van potentiële lokale mooie initiatieven. Tenslotte is Rotary ook een lokale club die actief is voor en in de gemeenschap.

 

ONS LEDENBESTAND

De laatste jaren is de samenstelling en het karakter van onze club gewijzigd. Met deze constatering doel ik niet op goed of fout. Tenslotte maakt elke club een ontwikkeling door en verandert ook de samenleving. Na een paar jaar van verloop, mogen gelukkig zijn met een stabiel ledenaantal en een goede harmonie. De coronaperiode heeft amper geleid tot opzeggingen en zoals het er nu uitziet kunnen we op korte termijn een aantal nieuwe leden verwelkomen. Toch zie ik in onze samenstelling een aandachtspunt en dat heet ‘diversiteit’. Rotary heeft de ambitie dat haar ledenbestand een afspiegeling is van de samenleving. Hiervoor is het goed te kijken naar de aanwezige beroepsclassificaties, leeftijd, culturele achtergrond, gender, etc..

 

Aangezien we inmiddels weten dat één van de redenen voor het vroegtijdig verlaten van onze club, het gebrek aan ‘aandacht’ is, is het ook de schone taak van de ledencie. ervoor te zorgen dat dit beter wordt ingebed in onze club.

 

HOE GAAN WE DIT ALLEMAAL AANPAKKEN?

Voor komend jaar heb ik ervoor gekozen om de Programma commissaris en de PR commissaris standaard bij de bestuursvergaderingen te betrekken. De afgelopen jaren zijn we er al aan gewend dat we ingedeeld worden in commissies. Dit jaar zijn ze echter nog wat specifieker. Kleinere initiërende commissies en werkgroepen (Taskforces) die ons als club enthousiast maken en ons gezamenlijk meenemen in het realiseren van de activiteiten.
Veel heb ik al genoemd maar het mag duidelijk zijn dat niet alles in beton staat gegoten. Graag hou ik ruimte voor nieuwe verfrissende activiteiten en initiatieven.

Uiteraard hoop ik dat al onze activiteiten een succes worden. Zo succesvol dat deze volgende jaren terug kunnen komen. Het programma is dan ook in nauw overleg samengesteld met een aantal van jullie en de inkomend voorzitter. Dit geeft ruimte voor continuïteit waardoor de voorzitter meer de procesmanager kan worden en ieder van jullie deze rol met plezier en gemak wil opnemen.

 

IN VERHOUDING TOT ROTARY INTERNATIONAL

De President van Rotary International is voor 2021/22 de uit India afkomstige Shekhar Mehta. Met zijn thema “SERVE TO CHANGE LIVES” benadrukt hij onze service gedachte nogmaals.

 

Wanneer we ons met al onze energie en goede bedoelingen hard maken voor ons programma 2021/22 geven we hier een mooie invulling aan en belooft het een sprankelend jaar te worden. Als voorzitter 2021/22 mag je van me verwachten dat ik er alles aan zal doen.”

 

Hans de Nijs