Genieten - Jaarthema 2017-2018

Genieten

'De gave tot genieten wordt veel te weinig ontwikkeld' (Brederode)

 

De eerste Rotaryclub (RC) werd opgericht in 1905 in Chicago (VS) door Paul Harris en zijn gedachtengoed verspreidde zich daarna als een olievlek uit over de gehele wereld. De eerste club in Nederland werd opgericht in Amsterdam in 1922. De RC Wageningen werd opgericht in 1960 en telt tegenwoordig 45 leden.

Het doel van Rotary is om anderen beter te leren kennen, het toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, zich dienstbaar opstellen aan de maatschappij en het zorgen voor internationaal begrip door het onderhouden van goede internationale contacten. Via deze vier ‘wegen’ (club service, vocational service, community service, international service) worden de doelstellingen van Rotary bereikt.

De RC Wageningen heeft sinds zijn oprichting hard aan deze doelstellingen gewerkt. Via talloze, door de leden uitgevoerde, projecten zijn goede doelen bereikt in binnen- en buitenland.

Het voorzitterschap van een RC rouleert jaarlijks en elke voorzitter kiest een jaarthema. Ellen Speet is voorzitter 2017/2018 van de RC Wageningen. “Wij gaan dit jaar genieten van de activiteiten die georganiseerd gaan worden”, aldus Ellen Speet. “Genieten van elkaar en van een programma dat ook zoveel mogelijk is toegesneden op ‘genieten’. Dan is de cirkel rond: wij genieten van elkaar, dus kunnen we mooie dingen neerzetten. En als we mooie dingen neerzetten verstevigt dit onze vriendschap en kunnen we genieten van het eindresultaat. Een cirkel als een wiel. Het wiel van Rotary en ook het wiel in het wapen van Wageningen. Op ons vaantje staat: ‘Vires Acquirit Eundo Vadae’ (al gaande neemt Wageningen aan kracht toe). Onze club levert daar al jaren een bijdrage aan.

INFORMATIEDAG JEUGD

no

Beste Rotarians

Op zaterdag 22 september 09.30-13.00 uur is de landelijke informatiemorgen over Intenationale jeugduitwisselingen met Rotary. 
Vanaf 09.00 uur zijn geinteresseerden welkom in het Kalsbeek College, Jozef Israëlslaan 56, 3443 CT Woerden

Lees meer