Het doet ertoe - Jaarthema 2018 - 2019

Het doet ertoe

Het doet ertoe’ is het motto van onze voorzitter Joost Tersteeg.


Het doet er namelijk toe wie wij zijn en wat wij als individuen en als Rotary Wageningen kunnen doen om een verschil te maken. 


Het gaat misschien maar om een klein verschil maar er zijn genoeg zaken in de wereld waaraan wij direct een positieve bijdrage kunnen leveren: het milieu, armoede vraagstukken, het bieden van kansen aan diegene die in onze maatschappij in de knel zijn komen te zitten, … 


Het doet er namelijk toe wie zij zijn en wat wij voor een ander kunnen betekenen.


Dat geldt zowel voor onze Fellowship, hoe wij als Rotaryclub Wageningen met elkaar omgaan en vriendschappen ontwikkelen maar zeker ook over hoe ieder van ons in z’n dagelijkse bezigheden maatschappelijke waarde creëert en de (ethische) dilemma’s die daarbij een rol kunnen spelen. En natuurlijk gaat het ook over hoe wij elkaar daarbij kunnen helpen; ook daarin doet ieder van ons ertoe!

 

Wat er in belangrijke mate toe doet, is hoe wij ook anderen, buiten onze club, helpen. Mensen die oorlog, onderdrukking of klimaatverandering ontvluchten, maar ook degenen die zich voor hen inzetten. We richten ons op dichtbij (Community Service) en verder weg (International Service) en meer specifiek ook op jeugd en jongeren (Youth Service). Denk aan het op weg helpen van jonge nieuwkomers in Wageningen, maar ook aan ‘wandelen voor water’. Ook vrijwilligers die zich inzetten voor deze mensen doen er komend jaar weer toe.


Onze activiteiten in het kader van International Service doen er ook nog op een andere manier toe. Het afgelopen jaar hebben wij een vriendschappelijke band opgebouwd met Rotaryclub Wipperfurth in Duitsland. Dat alleen is al waardevol, maar wij gaan er de komende twee jaar nog een speciale extra dimensie aan geven door op 27 april 2020 samen met onze Duitse vrienden een benefietconcert te organiseren van het Musikkorps der Bundeswehr Siegburg. Dat concert vindt plaats in de Junushof in Wageningen en staat in het teken van 75 jaar vrijheid, vrede en vriendschap tussen Nederland en Duitsland. 


De opbrengst van het benefietconcert zal ten goede komen aan de educatie van jonge vluchtelingen in ons land. 


Zo gaan we het komende clubjaar samen tot een succes maken. Ieder draagt z’n steentje bij en met elkaar doen wij ertoe.