© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Onderscheidingen Rotary!
All Rotary
Carbage run voor stichting Hoogvliegers
Wandelen voor water voor Stichting Kinderhulp Indonesië
Santa Run
polio de wereld uit
RLI District 1600
INFO
Rotary helpt Oekraine
Rotary helpt Oekraine

Welkom op de site van Rotaryclub Wassenaar

Het laatste nieuws

Rotarybank bij Raadhuis De Paauw in gebruik gesteld 

Afgelopen zaterdagmiddag verzamelden enkele Rotarians zich in de stralende zon op het grasveld voor het gerenoveerde Raadhuis in de Paauw. Zij namen de daar in november 2020 geplaatste bank officieel in gebruik. 

De bank is een geschenk van Rotaryclub Wassenaar (RCW) aan de gemeente ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van deze club die op 11 november 1950 werd opgericht. 

De vier meter lange eikenhouten bank is gemaakt door Just Haasnoot Sr, lid van RCW. In de rugleuning is de naam Rotary Wassenaar aangebracht. 

De voorzitter van RCW, Fred van Gulik, hield een korte toespraak en stelde vast dat de bank op een mooie plek staat die in goed overleg met de gemeente Wassenaar is uitgezocht. Hij sprak de hoop uit dat veel Wassenaarders gebruik zullen maken van de bank om even te kunnen genieten van het mooie park met uitzicht op het fraai gerenoveerde Raadhuis De Paauw. Daarna stelde hij de bank officieel in gebruik door een herinneringsplaatje op de bank te schroeven met daarop de tekst ‘Rotary Wassenaar 1950 – 2020’. 

weekberichten

Rotary Activiteiten

Rotary Wassenaar

is actief op diverse vlakken. Zo zijn er meerdere commissies bezig met de Servicegedachte. Hieronder treft u binnenkort een overzicht van de activiteiten van een aantal commissies.

Community Service

'Steunt projecten van algemeen maatschappelijke aard en ter leniging van menselijke noden, zowel met financiële middelen als anderszins'. Klik voor het aanvragen van financiële steun onder op deze pagina op 'Steun vragen' voor het aanvraagformulier.  

Jeugd Service

Biedt ondersteuning aan uitwisselingsprojecten en lokale of landelijk initiatieven ter bevordering van jeugdwelzijn.

Job Rotary

JobRotary biedt oudere werkzoekenden belangeloos persoonlijke ondersteuning en actieve begeleiding op weg naar nieuw werk, via een landelijk dekkend netwerk van deskundige mentoren

· 

JobRotary

Rust na topprestatie zorg.

BIJ HET LEVEREN VAN UITZONDERLIJKE PRESTATIES IS RUST VAN LEVENSBELANG 

In de huidige situatie wordt het uiterste gevraagd van de zorgprofessionals. Daarom is het van belang dat het moment om tot rust te komen optimaal benut kan worden. Vanuit verschillende zorgprofessionals is een behoefte geuit tot een externe gelegenheid om tot rust te komen. Hieronder een drietal voorbeelden van de vragen die gesteld zijn: 

1: Geen zorgen maken om naasten: kwetsbare (ouderen) thuis of in de nabije omgeving 

2: Gezin thuis geeft niet de gelegenheid om tot rust te komen 

3: Reistijd draagt bij aan vermoeidheid 

Hulp aanbod 

Door middel van sponsoring stellen serviceclubs uit de bollenstreek de chalets van de Duinpan in Noordwijk voor een periode van twee weken beschikbaar voor de zorgprofessionals. Ook Rotary Wassenaar heeft bijgedragen aan dit initiatief van de Ronde tafel Noordwijk. Zo kunnen zorgprofessionals tot rust komen om zich daarna weer de volle 100% in te zetten voor de patiënten die het zo hard nodig hebben. Dit is van levensbelang! 

Het verblijf is enkel het beschikbaar stellen van de chalets. Dit betekent eigen kook- en leef- voorzieningen. Alle andere gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad zijn gezien het landelijke beleid uiteraard gesloten. De chalets zijn van elkaar geïsoleerd en zelfvoorzienend, waardoor er geen contact tussen personeel, zorgprofessionals of tussen de verschillende gasten is. 

Fimpje Duinpan