© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Onderscheidingen Rotary!
All Rotary
Carbage run voor stichting Hoogvliegers
Wandelen voor water voor Stichting Kinderhulp Indonesië
Santa Run
polio de wereld uit
Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden
Orange the World 2022
Gouverneur 2022-2023
Wie is Manja van de Plasse

Welkom op de site van Rotaryclub Wassenaar

Het laatste nieuws

Rotarybank bij Raadhuis De Paauw in gebruik gesteld 

Afgelopen zaterdagmiddag verzamelden enkele Rotarians zich in de stralende zon op het grasveld voor het gerenoveerde Raadhuis in de Paauw. Zij namen de daar in november 2020 geplaatste bank officieel in gebruik. 

De bank is een geschenk van Rotaryclub Wassenaar (RCW) aan de gemeente ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van deze club die op 11 november 1950 werd opgericht. 

De vier meter lange eikenhouten bank is gemaakt door Just Haasnoot Sr, lid van RCW. In de rugleuning is de naam Rotary Wassenaar aangebracht. 

De voorzitter van RCW, Fred van Gulik, hield een korte toespraak en stelde vast dat de bank op een mooie plek staat die in goed overleg met de gemeente Wassenaar is uitgezocht. Hij sprak de hoop uit dat veel Wassenaarders gebruik zullen maken van de bank om even te kunnen genieten van het mooie park met uitzicht op het fraai gerenoveerde Raadhuis De Paauw. Daarna stelde hij de bank officieel in gebruik door een herinneringsplaatje op de bank te schroeven met daarop de tekst ‘Rotary Wassenaar 1950 – 2020’. 

weekberichten

Rotary Activiteiten

Rotary Wassenaar

is actief op diverse vlakken. Zo zijn er meerdere commissies bezig met de Servicegedachte. Hieronder treft u binnenkort een overzicht van de activiteiten van een aantal commissies.

Community Service

'Steunt projecten van algemeen maatschappelijke aard en ter leniging van menselijke noden, zowel met financiële middelen als anderszins'. Klik voor het aanvragen van financiële steun onder op deze pagina op 'Steun vragen' voor het aanvraagformulier.  

Jeugd Service

Biedt ondersteuning aan uitwisselingsprojecten en lokale of landelijk initiatieven ter bevordering van jeugdwelzijn.

Job Rotary

JobRotary biedt oudere werkzoekenden belangeloos persoonlijke ondersteuning en actieve begeleiding op weg naar nieuw werk, via een landelijk dekkend netwerk van deskundige mentoren

· 

JobRotary

Bestuurswisseling 2022

Zoals elk jaar in de laatste week van juni vindt de bestuursoverdracht plaats.

Dit jaar sloot onze voorzitter Mary An Bezemer af met de overdracht van het lint aan Leo Kroon.

Verder nam na vele jaren (13!) trouwe dienst als penningmeester Edwin Verhoogt afstand van het bestuur. Het bestuur is verheugd dat Inge Zweerts-de Jong het stokje wil overnemen en de financien van de club wil beheren. Voor zijn verdiensten voor de club kreeg Edwin de " Paul Harris" oorkonde en bijbehorende speld.


Met een feestelijk samenzijn in het hart van de Wassenaarse cultuurtempel de Warenar werd het een genoeglijk samenzijn.