• Website_Banner.jpg
 • Onderscheidingen Rotary!
 • All Rotary
 • Carbage run voor stichting Hoogvliegers
 • Wandelen voor water voor Stichting Kinderhulp Indonesië
 • Santa Run
 • polio de wereld uit
 • Nieuwe FocusLees Meer
Welkom op de site van Rotaryclub Wassenaar

Het laatste nieuws

 • In verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus zijn onze Rotarybijeenkomsten vooralsnog t/m 1 juni a.s. opgeschort.


 • Bram Binnendijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  Bram nam in 1970 het agrarisch bedrijf over van zijn vader, waar hij koeien, schapen en varkens hield. Al op 18-jarige leeftijd is hij begonnen met het organiseren van Jong-Vee-dagen en werd hij lid en penningmeester van de Jongerenbond. Vervolgens kwamen daar steeds meer agrarische organisaties bij en maakte hij als bestuurslid diverse fusies mee van plaatselijk, naar regionaal naar landelijk. Zoals “Ons Belang Stolwijk” dat na twee fusies uiteindelijk in de landelijke Voer coöperatie Agrifirm opging. Bram was daarnaast onder andere actief als afdelingsvoorzitter van Campina Melkunie afd. Wassenaar/Voorschoten, bestuurslid van de Gezondheidsdienst voor Dieren R.O. Midwest en vrijwilliger bij de Sector Agrarische Zaken bij de Rechtbank Den Haag.
  Naast alle agrarische nevenactiviteiten heeft Bram zich ook verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde Gemeente Wassenaar in de rol van veilingmeester (30 jaar) en kerkvoogd (20 jaar). Vanaf 2002 was Bram 13 jaar lang bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de ANBO, afdeling Wassenaar. Na de reorganisatie en uittreden was hij medeoprichter van een nieuwe ouderenbond: De Wassenaarse Seniorenbond (Wasbo) en hiervan is hij nog steeds de voorzitter. Bram is al jaren actief lid van Rotary Wassenaar en was in 1996-1997 voorzitter. 
weekberichten

Rotary Activiteiten

Rotary Wassenaar

is actief op diverse vlakken. Zo zijn er meerdere commissies bezig met de Servicegedachte. Hieronder treft u binnenkort een overzicht van de activiteiten van een aantal commissies.

 • Community Service

'Steunt projecten van algemeen maatschappelijke aard en ter leniging van menselijke noden, zowel met financiële middelen als anderszins'. Klik voor het aanvragen van financiële steun onder op deze pagina op 'Steun vragen' voor het aanvraagformulier.  

 • Jeugd Service
Biedt ondersteuning aan uitwisselingsprojecten en lokale of landelijk initiatieven ter bevordering van jeugdwelzijn.

 • Job Rotary
JobRotary biedt oudere werkzoekenden belangeloos persoonlijke ondersteuning en actieve begeleiding op weg naar nieuw werk, via een landelijk dekkend netwerk van deskundige mentoren

· 

JobRotary

Rust na topprestatie zorg.

BIJ HET LEVEREN VAN UITZONDERLIJKE PRESTATIES IS RUST VAN LEVENSBELANG 

In de huidige situatie wordt het uiterste gevraagd van de zorgprofessionals. Daarom is het van belang dat het moment om tot rust te komen optimaal benut kan worden. Vanuit verschillende zorgprofessionals is een behoefte geuit tot een externe gelegenheid om tot rust te komen. Hieronder een drietal voorbeelden van de vragen die gesteld zijn: 

1: Geen zorgen maken om naasten: kwetsbare (ouderen) thuis of in de nabije omgeving 

2: Gezin thuis geeft niet de gelegenheid om tot rust te komen 

3: Reistijd draagt bij aan vermoeidheid 

Hulp aanbod 

Door middel van sponsoring stellen serviceclubs uit de bollenstreek de chalets van de Duinpan in Noordwijk voor een periode van twee weken beschikbaar voor de zorgprofessionals. Ook Rotary Wassenaar heeft bijgedragen aan dit initiatief van de Ronde tafel Noordwijk. Zo kunnen zorgprofessionals tot rust komen om zich daarna weer de volle 100% in te zetten voor de patiënten die het zo hard nodig hebben. Dit is van levensbelang! 

Het verblijf is enkel het beschikbaar stellen van de chalets. Dit betekent eigen kook- en leef- voorzieningen. Alle andere gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad zijn gezien het landelijke beleid uiteraard gesloten. De chalets zijn van elkaar geïsoleerd en zelfvoorzienend, waardoor er geen contact tussen personeel, zorgprofessionals of tussen de verschillende gasten is. 

Fimpje Duinpan