© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Community Service

Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar (RCW)

-

De Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaar is gevestigd te Wassenaar en is verbonden met de Rotary Club Wassenaar.

-

De Stichting stelt zich ten doel ‘bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijk steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen’ (artikel 2 statuten van de Stichting).

-

De Stichting richt zich in het bijzonder op eenmalige hulp aan personen die in behoeftige omstandigheden verkeren en op ondersteuning van kleinschalige projecten van humanitaire of culturele aard in binnen- en buitenland. Speciale aandacht krijgen projecten waarbij een of meer leden van Rotary Club Wassenaar actief betrokken zijn.

-

Personen of instellingen die een beroep op de Stichting willen doen voor financiële steun aan een project dat valt binnen de doelstelling van de Stichting kunnen het ‘aanvraagformulier financiële ondersteuning goede doelen’ downloaden (zie hiernaast op deze site-pagina), invullen en met eventuele bijlagen indienen bij het secretariaat van de Stichting (het adres is vermeld op het aanvraagformulier). Een aanvraag moet duidelijk zijn omschreven en voorzien zijn van een inzichtelijke financiële onderbouwing. Aanvragen met een religieus of politiek karakter worden niet in behandeling genomen.

-

Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om op een aanvraag om financiële steun binnen twee maanden na ontvangst te beslissen. De Stichting kan bij steunverlening als voorwaarde stellen dat de begunstigde na afloop van het project (schriftelijk) verantwoording aflegt.