© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan stichting Community Service

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden binnen de Rotary Club Wormerveer-Krommenie en daar buiten door het voeren van activiteiten in de ruimste zin des woords.

Het beheer van het vermogen van de stichting is zodanig dat aan doelen toegezegde bijdragen kunnen worden verricht. Het vermogen wordt hoofdzakelijk aangewend conform de doelstelling. Het vermogen wordt niet speculatief ingezet.

De Stichting Community Service is opgericht om gelden in te zamelen teneinde deze te keren aan goede doelen.

Deze goede doelen worden door het bestuur van de Stichting op advies van de Community Service commissie en na overleg met de leden van de Rotary Club Wormerveer-Krommenie bepaald. Op basis van de aangegeven Doelstelling van de Rotary Club Wormerveer-Krommenie, wordt er door de Commissie Community Services een plan ontwikkeld. Dit om richting en continuïteit te geven aan de ‘Goede Doelen’, die jaarlijks worden gekozen. In de afgelopen jaren is ondersteuning verleend aan o.a:

- Anna’s Huis te Zaandam

- Milieu-educatiecentrum Zaandam

-Stichting Opleidingsorkest Ratatouille

-Willem Jansen Stichting (uitgesteld tot 2020/2021 ivm corona)

- Stichting Veldwerk (uitgesteld tot 2020/2021 ivm corona)

- Jazz Zaanstreek (uitgesteld tot 2021/2022 ivm corona)

- Voedselbank Zaanstreek

Jaarlijks presenteert en overlegt de Vereniging Rotary Club Wormerveer-Krommenie de plannen en voorstellen voor het komende boekjaar. De plannen worden gesteund en uitgevoerd indien zij voldoen aan de doelstellingen van de Stichting en passen binnen de beschikbare financiële ruimte.;

 

Functie en namen van de bestuurders:

Voorzitter: de heer J. Knijnenberg

Penningmeester: de heer R. Staphorius

Secretaris: de heer R. Meijns

 

Beloningsbeleid:

Er zijn geen bezoldigde functies binnen het bestuur en de stichting.