• Sinterklaasavond
  • Rotary Café
  • Lezing Sjirk Kok
  • Bezoek aan De Blauwe Reiger
  • Sponsorloop
  • Woonmere
  • Ontvangst van de club Malden op schiphol
  • Bezoek aan Urk
  • Batavia
Welkom bij Rotaryclub Almere-Weerwater

VLA December actie

VLA actie succesvol van start.

In het weekend van 7 en 8 december vond de jaarlijkse actie plaats voor het voedselloket Almere. De Almeerse serviceclubs staan dan bij de supermarkten en delen boodschappenlijstjes uit aan het winkelend publiek. Door middel van dit lijstje worden zij gevraagd iets te kopen ten behoeve van de VLA cliënten. RC Almere Weerwater verzorgt altijd deze actie bij de Vomar in Almere Haven.  Leden en soms ook partners van leden satan bij toerbeurt en 2 tallen het publiek te vragen om mee te doen. Gekochte artikelen worden in kratten en rolcontainers opgeslagen en later getransporteerd naar het VLA. Zaterdag waren aan het eind van de middag in totaal 80 kratten gevuld en € 73,30 gedoneerd  in de collectebus door de gulle Almeerders uit Haven. Dank aan hen en de goede/enthousiaste organisatie door ons lid Sietske van Oogen. Sinterklaasavond 2018

Sinterklaasavond

5 december 2018 viel precies op onze clubavond. Deze avond dus geen spreker of clubzaken, maar een en al gezelligheid. Janny Lammers had traditiegetrouw de avond voorbereid met verrassende attracties. We werden in de teams ingedeeld en elk team kon punten scoren met jongleren, het maken van een gedicht bestaande uit tenminste 3 alinea's, het oplossen van een kruiswoordpuzzel en een touw met 2 ballen behendig over een buis te werpen. Dit spel heet Ladder ball. Hilariteit en veel plezier was het resultaat. Daarna kreeg ieder teamlid een prijs uitgereikt en natuurlijk kreeg Janny ook een aardigheidje als dank voor een geweldige avond. 

Eerste Rotarycafé

Woensdag 14 november organiseerden wij ons eerste succesvolle Rotarycafé gehouden met 14 genodigde belangstellenden. Zij kregen uitleg over Rotary international, onze club en daarna een interessante lezing van Sjirk Kok over het vaccinatieprogramma van het RIVM.
Veel waardering en enthousiasme.lees verder

.

Interesse in een lidmaatschap van Rotaryclub Almere Weerwater? Bel met ons secretariaat: 0619007255 of mail rene@avoort.nl