• Maarten van Dongen Anitbiotica resistentie
  • Overhandiging clubvaantje uit Raleigh, North Carolina USA
  • Bestuur RC Almere Weerwater 2019 - 2020
  • Haringparty Almere 2019
  • Lezing Crisiscommunicatie Douwe Joode
  • Bezoek aan zusterclub Maldon
  • Lezing Tropenarts Frans Harmsen
  • Presentatie Polio de wereld uit Albertine Perre
  • Reanimatiecursus voor Roterians op 10 april 2019
Welkom bij Rotaryclub Almere-Weerwater

In Memoriam Jozée Hasenaar

Vandaag namen we afscheid van Jozee Hasenaar-Venmans (31 juli 1949 – 13 augustus 2019). Het was een mooie bijeenkomst waar veel leden van de club aanwezig waren. Jozée werd tijdens de oprichtingsfase van Rotary Club Almere Weerwater Charterlid om maatschappelijk bezig te kunnen zijn in clubverband, aangezien ze hield van gezelligheid en dingen organiseren met en voor anderen.  Ze was in 2003 / 2004 voorzitter van de club. Een van de hoogtepunten van dat jaar was de organisatie, voor de Almeerse afdeling van het Rode Kruis, van een galavoorstelling in een uitverkocht theater de Roestbak. Van de opbrengst van die avond hebben 15 langdurig zieke Almeerders, een geweldige vakantieweek mee kunnen maken op het Hospitaalschip de Henri Dunant.

Ook tijdens de andere jaren droeg Jozee altijd haar steentje bij aan de organisatie van projecten en activiteiten. Recentelijk organiseerde ze nog een leuk fellowship weekend in Ommen zodat alle leden en hun partners elkaar weer wat beter leerden kennen.

Tot haar en onze spijt heeft Jozee vorig jaar afscheid van de club genomen om zich helemaal te kunnen richten op gezin, opruimen van het huis in Almere en de verhuizing naar Lelystad.

Tijdens een routine controle van haar bloed i.v.m. de reuma die ze al een aantal jaar had, werd ontdekt dat ze aan acute leukemie leed. Een chemokuur mocht helaas niet meer baten en 5 weken nadat de ziekte werd geconstateerd overleed ze.

Jozee was een actief en betrokken Rotarian en een vriendin voor velen. We zullen haar heel erg missen. Jozee hartelijk dank voor je vriendschap.

Lezing Dr. Maarten van Dongen

Antibioticumresistentie: naar een mondiale apocalyps?

 Dr. Maarten van Dongen praatte ons bij over dit wellicht erg onderschat wereldwijde probleem. Antibioticumresistentie is een snelgroeiend mondiaal probleem. Professionals in zorg, diergezondheid, pharma, biotech, food, agro, water en milieu dragen bij aan de bestrijding van resistentie. Een Nederlands initiatief, -geïnitieerd door AMR Insights- moet leiden tot een nieuw internationaal informatieplatform dat organisaties en professionals helpt bij het tegengaan van resistentie. Op dit moment kost het al 40 a 50 mensen per jaar in Nederland. Het kan in de toekomst veel levens gaan kosten. Als er geen oplossingen komen kan dit in 2050 wereldwijd 10 miljoen levens per jaar kosten. Iedereen kan op elk moment met Antimicrobal resistance (AMR) te maken krijgen. Het is op dit moment de grootste bedreiging op het gebied van voedsel veiligheid Kernwoorden zijn: het probleem is complex en abstract, het doet zich voor op grote afstand van de meeste professional, er is een overkill aan informatie, publicaties data en plannen en er is een gebrek aan begrip en inzichten. Aan de hand van 10 statements heeft Dr. Van Dongen zijn inleiding gehouden.
1.       AMR is een wereldwijd probleem
2.       AMR is een verborgen bedreiging
3.       AMR is toepasbaar op de meeste micro organismen
4.       Er is correlatie tussen antibioticagebruik en weerstand
5.       Antimicrobiële stoffen verbieden geen oplossing
6.       AMR escaleert
7.       AMR is een oncontroleerbare dynamiek
8.       medische ingrepen onmogelijk zijn onmogelijk
9.       AMR is waargenomen bij alle beschikbare antibiotica
10.    Er is geen enkele oplossing voor AMR
Niet vrolijker, maar wel veel wijzer gingen wij onder dankzegging aan Maarten van Dongen voor zijn heldere betoog huiswaarts.

1e clubavond 2019 -2020

Op woensdag 4 september waren we na het zomerprogramma weer voor het eerst in ons “honk” bij restaurant View  aan het Weerwater. Onze kersverse voorzitter opende op zijn verjaardag de avond met een terugblik op de succesvolle bestuursoverdracht, het zomerprogramma en vroeg 1 minuut stilte vanwege het plotselinge overlijden van ons oud lid Jozée Hazenaar.

Jannie Lammers vertelde dat zij deze zomer met plezier een interessante informatiebijeenkomst heeft bezocht bij Rotary Club in North Carolina te Raleigh. Janny overhandigde de clubvaan aan de voorzitter.

Na het diner was het tijd voor een lekkere versnapering bij de koffie en kreeg iedereen het jaarplan met Jaarprogramma uitgereikt. Omdat het jaar thema “Veiligheid” is, zijn de onderwerpen in het jaarprogramma met gastsprekers ook aan dit thema geweid. Met een tevreden gevoel vertrok iedereen rond 20:15 uur weer huiswaarts.

.

Interesse in een lidmaatschap van Rotaryclub Almere Weerwater? Bel met ons secretariaat: 0619007255 of mail rene@avoort.nl