© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Van harte welkom op de website van Rotary Club Altena

Over ons

Rotaryclub Altena  is in 1975 opgericht en maakt deel uit van het internationale Rotary netwerk.

Rotaryclub Altena bestaat uit 27 leden afkomstig uit diverse beroepsgroepen. De club heeft een open houding naar nieuwe leden. Belangstellenden worden uitgenodigd om contact op te nemen met de ledenclassificatiecommissie (rob.boerman@tele2.nl)

Door het gezamenlijk ondernemen van activiteiten biedt Rotaryclub Altena steun aan projecten van maatschappelijk of sociaal belang. Ieder jaar worden door de Avenues project voorstellen uitgewerkt en of jaarlijks terugkerende activiteiten georganseerd. Voor 2021-2022 zet rotaryclub Altena zich o.a. in voor het sponsoren en planten van bomen in de kernen en het organiseren van de Altena Regatta. Zie de activiteiten rubriek op deze site.  


Bijeenkomsten

De leden van Rotary komen iedere maandag om 18:00 uur bij elkaar in het restaurant van hotel De Koppelpaarden Oude Kerkstraat 1, 4271 BB Dussen.Hotel De Koppelpaarden in Dussen, Nederland | Zoover

Nieuws

September 2022: Stichting Altena Regatta heeft in samenwerking met RC Altena de 1e Altena Regatte georganiseerd. Er verschenen ruim 30 teams aan de start verdeeld over verschillende klasses.

Vanuit de RC Altena waren er een ruim aantal leden aanwezig om de wedstrijddag in goede banen te leiden. We kijken terug op een geslaagde dag om volgend jaar de Altena Regatta te herhalen. Ook verzoeken we de roeiers en bezoekers om terugkoppeling te geven. Zie de link op de Altena Regatta pagina.

April 2022: De voorbereidingen voor de Altea Regatta op 3 september die door Stichting Altena Regatta in samenwerking  met Rotary Club Altena georganiseerd gaat worden zijn vollop gaande. Alle kernen gaan benaderd worden om met een roeiteam in te schrijven en de kernen die nog geen skiff hebben worden benaderd of ze interesse hebben om een eigen Skiff te gaan bouwen. 

Maart 2022: Ook Rotary Club Altena is verbijsterd wat er in Oekraïene gebeurd. De roep om hulp te bieden middels geld te storten op giro555 is door ons ook overgenomen. Daarnaast zijn er individule acties gaande. 

Wat is Rotary 

Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary reikt veel verder dan een lokale club, want elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld. Voor meer informatie over Rotaryprojecten in Nederland: Rotary Helpt