© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service RC Amersfoort-West

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van activiteiten van humanitaire en educatieve aard die door de Rotary Club Amersfoort West worden georganiseerd of waarmee de Rotary Club Amersfoort West dan wel één van haar leden een betrokkenheid heeft.

Donaties

De stichting voldoet aan het ANBI keurmerk waardoor giften fiscaal vriendelijk zijn. U kunt een gift overmaken naar NL15 ABNA 0553 2373 65  t.n.v. Stichting Community service Amersfoort West, o.v.v. uw naam en het doel. Kijk voor activiteiten en goede doelen elders op deze website.

Jaarverslag, doelstellingen, beleid & activiteiten

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de stichting. Tevens leest u daarin over het gevoerde beleid en activiteiten van de stichting.

Samenstelling Bestuur

Ton Timmermans - voorzitter

Herman Heller - secretaris

Cees Jan Ruitenberg - penningmeester