© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service RC Amersfoort-West

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van activiteiten van humanitaire en educatieve aard die door de Rotary Club Amersfoort West worden georganiseerd of waarmee de Rotary Club Amersfoort West dan wel één van haar leden een betrokkenheid heeft.

Donaties

De stichting (KVK 41188317) voldoet aan het ANBI keurmerk waardoor giften fiscaal vriendelijk zijn. U kunt een gift overmaken naar NL15 ABNA 0553 2373 65  t.n.v. Stichting Community service Amersfoort West, o.v.v. uw naam en het doel. Kijk voor activiteiten en goede doelen elders op deze website.

Jaarverslag, doelstellingen, beleid & activiteiten

Hiernaast vindt u de jaarverslagen van de stichting. Het beleidsplan 2022-2023 behelst met name het werven van fondsen en het verdelen van de inkomsten onder de organisaties die vallen binnen de doelstellingen. Lokale doelen zijn daabij wenselijk, bovendien gaat de voorkeur uit naar projecten waarbij er (tevens) een element van 'handen uit de mouwen' een rol speelt, dus niet alleen een financiële overdacht plaatsvindt.

Jaarlijks ondersteunt de Stichting doelen als Humanitas, Kwintes, Rotary Kinderkampen, Sociale Cooperatie Liendert, de Voedselbank en soms enkele incidentele doelen, zoals Shelterboxen ivm de aardbeving in Turkije/Syrie.

Gerealiseerde activiteiten 2022/2023

 • champagne-actie (fundraising t.b.v. fondsen stichting)
 • energie-actie (fundraising t.b.v. mensen die door de energiecrisis zijn getroffen)
 • Sinterklaas Monkeytown (i.s.m. Kwintes)
 • Kerstpakketten (i.s.m. Humanitas, Kwintes en Kledingbank)
 • Kwintes jongeren
 • Kerstactie scoop (i.s.m. Scoop)
 • Actie aardbeving Turkije/Syrie (Shelbox)
 • Zonnebloemactie (fundraising)

Activiteiten 2023/2024

 • Rotary Kinderkamp
 • Armen den Poth & Scoop
 • Zuiderzeevaart (i.s.m. Stichting Oncologische kindervakanties)
 • Zomer-barbecue (fundraising)
 • ...

Samenstelling Bestuur

Frank de Bruijn, Voorzitter
Marco Wijnberg, Secretaris
Hans Wagner, Penningmeester

De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Contact

Secretaris Stichting Cummunity Service RCAW
mr. M.J. Wijnberg
Stephensonstraat 190
3817 JC Amersfoort
marcowijnberg@xs4all.nl