Bestuur 2016-2017

Bestuur Rotaryclub Amsterdam Noord 2016-2017

Voorzitter: Anneriek Verhoef

Inkomend voorzitter Franklin Monteban

Secretaris: Leo Bijman

Penningmeester: Laura Bles-Temme

Voorzitters Avenues

Vocational Service: Nico van der Peet

International / Rotary Foundation: Marieke Snieder

Community Service Marijke van Schendelen

Jeugd:

__________________________________________________________________

Overige commissies

Ledencommissie: Erik de Wit, Nico van der Peet

Reiscommissie: Hans Bekker, Hans Bergmans

Programmacommissie: Colien Alleman, Fred Redeker

PR-Commissie: Roel Aartse Tuyn

Kascommissie: Erik de Wit, Hans Bergmans

___________________________________________________________________

Commissaris van Orde:

Attendance:

Organisatie 3-minuten-praatje:

Websitebeheer: Dagmar Daniëls-Gielens