© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

STICHTING COMMUNITY SERVICE

Naam: Stichting Community Service van de Rotary Club Breda Mastbos

RSIN/fiscaal nummer: 816711641

Postadres: Grote Spie 223, 4819 CS Breda

Inschrijving KvK: 41102033


Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan stellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen, alsmede aan instellingen, die zich de bevordering van de cultuur tot taak stellen.


Hoofdlijnen beleidsplan

1. Grote Broer Grote Zus project; jongerenproject om veiligheid in de wijk te bevorderen, het voorkomen van jeugdoverlast, jongeren toekomstperspectief bieden en het verbeteren van banden tussen groepen in de wijk

2. Oekraïense weeskinderen in Breda; ondersteuning

3. ‘Harry Drivers Club’. Vervoer van gehandicapte man van huis naar werk.

4. Incidentele activiteiten en aanvragen om ondersteuning


Beschrijving functies bestuurders

Voorzitter: leiding dagelijks bestuur van de organisatie

Secretaris: administratie van de organisatie

Penningmeester: beheer van financiën van de organisatie


Bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester)

Beloningsbeleid: de inzet van functionarissen is onbezoldigd

Bestuurders


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten (zie jaarverslag 2021-2022)

Jaarverslag 2021-2022


Financiële verantwoording (zie jaarrekening 2020-2021)

Jaarrekening 2020-2021