• Ook de Rotary is hartelijk welkom bij De Heeren
  • Op weg naar een bestuurswissel
  • De voorzitter doet zijn verhaal
  • De secretaris doet haar verhaal
  • Het laatste woord van de voorzitter
  • De overdracht
  • Af en aan
  • Maiden speech
  • Het Rotary PubQuiz Gezelschap

nieuwsbrief augustus 2019

Mijn eerste gouverneursmaand stond bol van afspraken. Heel veel commissies hebben ambitieuze plannen om vernieuwingen en groei te realiseren. Zo sprak ik met twee afgevaardigden van de Interact-commissie. Zij willen het aantal Interact-clubs binnen ons district net als landelijk in 2019-2020 laten groeien. Zodra de schoolvakanties achter de rug zijn starten zij met de benadering van scholen.

Om de kennis en mogelijkheden over Rotary te vergroten binnen ons district, is Fred Dijkers als opleidingsfunctionaris benoemd. Fred zal contact opnemen met ‘Rotary Leer Instituut’ (RLI) om te kijken hoe we hun mogelijkheden kunnen inzetten voor onze leden. Voor meer informatie zie www.rotary-rli.nl. Tijdens onze inspiratiedag op zaterdag 5 oktober 2019 kunt u trouwens kennismaken met RLI.

Vorig jaar is voor basisscholen een succesvol bomenproject uitgevoerd. De AG’s zijn in voorbereiding om dit bomenproject voor het komende jaar opnieuw onder de aandacht te brengen bij Rotaryclubs. In september 2019 ontvangen de clubs hierover bericht. Heeft u interesse, aarzel niet, neem contact op met uw Assistent-Gouverneur!

Tot slot: er is veel energie gestoken om meer geld beschikbaar te laten zijn voor de District Grants. Dit is gelukt!
U kunt tot 1 oktober 2019 aanvragen indienen. Laat de kansen en het geld niet liggen en ga voor meer informatie naar district grant.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier