• Scheidend voorzitter tijdens bestuurswissel 2018
  • Bestuurswissel juli 2018
  • Afnemen plastic op aspergeveld
  • Rotaryleden op het aspergeveld
  • Rotarylid Rob steekt perfecte asperge!
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018

Harry's Driver Club Event

Op 1 juli 2016 combineerde de Harry's Drivers Club de ingebruikname van de rolstoelpicknicktafel, de overhandiging van twee racerunners aan 'Achilles Etten leur' en de overhandiging van een rolstoel voor de stichting BAS, Bredase Aangepaste Sporten.

Leden van R.C.Breda West waren uitgenodigd voor een aangepaste lunch in het Mastbos. Daarbij waren ook uitgenodigd mensen van Markkant, Achilles en BAS.

De HDC  trok voor deze gelegenheid € 6000,00 uit om dit alles te realiseren. Dit bedrag is in enkele jaren bijeengebracht uit opbrengsten van Harry rijden door onze Rotaryleden.

nieuwsbrief oktober 2018

Op de laatste informatiedag over jeugduitwisselingen van Rotary waren er veel jonge mensen. Het enthousiasme en de energie waren voelbaar. De jongeren hadden veelal ouders meegenomen. Omdat die niet altijd vertrouwd waren met Rotary heb ik kort verteld wat onze kernwaarden zijn en hoe Rotary is veranderd in de tijd. Dat bleek nuttig.

Elk jaar gaan 45 scholieren één jaar naar het buitenland, waarbij ze wonen in drie verschillende gastgezinnen. Eenzelfde aantal komt naar ons. Dat jaar is uiterst leerzaam. Het leidt tot meer wederzijds begrip en tot langdurige vriendschappen. Rotary organiseert ook kortdurende uitwisselingen: een schoolvakantie bij een gastgezin of een buitenlands zomerkamp.

Rotary doet meer voor jongeren. 

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

 

1.     Annual Fund
Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund
Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund
Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier