• Kerstpakketten actie 2017: Rotary leden pakken kerstpakketten in.
  • Kerstbijeenkomst in 2017 in de Waalse Kerk
  • Kerstpakketten actie 2017: Zo ziet de inhoud er uit!
  • HDC Event op 1 Juli 2016: Voorzitter Geert zet Harry in het zonnetje
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018
  • Nieuwjaarsborrel 2018

Harry's Driver Club Event

Op 1 juli 2016 combineerde de Harry's Drivers Club de ingebruikname van de rolstoelpicknicktafel, de overhandiging van twee racerunners aan 'Achilles Etten leur' en de overhandiging van een rolstoel voor de stichting BAS, Bredase Aangepaste Sporten.

Leden van R.C.Breda West waren uitgenodigd voor een aangepaste lunch in het Mastbos. Daarbij waren ook uitgenodigd mensen van Markkant, Achilles en BAS.

De HDC  trok voor deze gelegenheid € 6000,00 uit om dit alles te realiseren. Dit bedrag is in enkele jaren bijeengebracht uit opbrengsten van Harry rijden door onze Rotaryleden.

nieuwsbrief mei 2018

ACHTER DE RUG? VERGEET HET MAAR!

De Pets, de Assembly en World Earth Day zijn achter de rug. Maar het Rotary jaar bruist nog van de zaken die

ertoe doen. In je club en ook op alle andere niveaus. “Oh maar dat regelen anderen. Ik kijk alleen naar mijn club”. Vergeet het maar. Rotary functioneert alleen als een internationale club van 1,2 miljoen leden als we allemaal ietsje verantwoordelijkheid nemen buiten onze club.

Uit 31clubs zijn er inschrijvingen voor DISCON ‘De Grote Muziekreis’ binnen, dus 27 clubs moeten zeker hun best nog doen. Zelfs de voor een Regio Award genomineerde clubs hebben nog niet allemaal een afvaardiging aangemeld. Voor de gebruikelijke late inschrijvers, hier nog wat klikhulp:

·         De website van de Districtsconferentie

·         Mijn persoonlijke brief  van 18 april aan alle Rotarians in het district

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

 

1.     Annual Fund
Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund
Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund
Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier