• Jef als vriend van Sint is altijd welkom
  • Tja onze voorzitter moet nog wennen aan z'n Sint rol
  • Zwarte Piet vindt het maar wat
  • De heer in uiterste concentratie " op rijm "
  • De Pianist
  • Kerstpakker de 2 eerste lagen
  • Het gezelschap
  • Op naar diverse adressen
  • Sinter Klaas is geweest

Harry's Driver Club Event

Op 1 juli 2016 combineerde de Harry's Drivers Club de ingebruikname van de rolstoelpicknicktafel, de overhandiging van twee racerunners aan 'Achilles Etten leur' en de overhandiging van een rolstoel voor de stichting BAS, Bredase Aangepaste Sporten.

Leden van R.C.Breda West waren uitgenodigd voor een aangepaste lunch in het Mastbos. Daarbij waren ook uitgenodigd mensen van Markkant, Achilles en BAS.

De HDC  trok voor deze gelegenheid € 6000,00 uit om dit alles te realiseren. Dit bedrag is in enkele jaren bijeengebracht uit opbrengsten van Harry rijden door onze Rotaryleden.

nieuwsbrief december 2018

Op het eind van dit kalenderjaar wijs ik nog eens op onze regio-awards. In district 1610 stimuleren we het uitvoeren van lokale of regionale projecten, gericht op maatschappelijke doelen. Dat zijn dan vooral projecten waarbij Rotarians zichzelf in enige vorm inzetten. Daarmee geven we een goed beeld van wat Rotary wil zijn: Rotary in actie. Dit jaar willen we bij het beoordelen van de projecten uitdrukkelijk meewegen of bij de projecten ook jongeren betrokken zijn en hoe de uitstraling is.

De drie beste projecten worden beloond met een geldprijs; 1500 euro voor het beste project, de 2e- en de 3e prijswinnaars gaan met 1000 euro naar huis. Ook zijn er enkele aanmoedigingsprijzen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de regio-awards en de voorwaarden voor deelname verwijs ik jullie graag naar de site van ons district (Klik hier). Stuur vooral in, het is de moeite waard!

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Discon 2019, op 18 mei. Deze Discon heeft de spannende titel ‘innovatie en voedselketens’ gekregen. We kijken uit naar een inspirerend programma. 

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

 

1.     Annual Fund
Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund
Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund
Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier